Leonardo da Vinci: refleksije ob 500. letnici smrti

Vipava, 18. oktober 2019

Jezik: slovenski / italijanski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2019
Založnik(i): Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Posamezni prispevki:
  • Sašo Dolenc: Leonardov “kopernikanski obrat” in moderna znanost
  • Aleš Vaupotič: Povezovanje umetnosti in znanosti v umetniških združenjih in v znanstvenoraziskovalnih centrih
  • Peter Purg: Novi izobraževalni modeli med umetnostjo, znanostjo in tehnologijami za družbene inovacije (preplet projektov MAST, DIVA in KONS)
  • Igor Škamperle: Religiozni motivi v slikarskem delu Leonarda da Vinci in poseben poudarek na prikazu duševnega razpoloženja
  • Igor Grdina: Kaj je videl cesarski diplomat Peter Bonomo
  • Igor Škamperle / Aleš Vaupotič / Igor Grdina: Leonardo da Vinci - refleksije ob 500. obletnici smrti: Razprava
  • Igor Grdina / Zoran Poznič / Ivan Princes / Barbara Repovš / Daniele Sferra / Alessandro Vezzosi: Okrogla miza o Leonardovi poti v Vipavski dolini – neizkoriščene priložnosti za kulturni in doživljajski turizem?
  • Stane Granda: Vipavska dolina okoli leta 1500
  • Alessandro Vezzosi: Leonardo tra Gorizia e Vipacco