100 let Univerze v Ljubljani

Zbornična dvorana Univerze v Ljubljani, Ljubljana 6.–7. november 2019

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2019
Založnik(i): Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenska matica, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana
Posamezni prispevki:
 • Barbara Novak / Aleš Gabrič: Pozdravne besede - 100 let univerze v Ljubljani
 • Bogdan Kolar: O prvencih univerzitetnega izobraževanja na Slovenskem
 • Peter Vodopivec: Slovenci na avstrijskih univerzah in univerza v slovenskih narodnih programih do leta 1918
 • Tatjana Dekleva: Ustanovitev univerze v Ljubljani
 • Peter Vodopivec / Bogdan Kolar / Tatjana Dekleva: Študij v Ljubljani do ustanovitve univerze: Razprava
 • Aleš Gabrič: Univerza in Slovenska matica
 • Željko Oset: Odnosi med Univerzo v Ljubljani in SAZU skozi čas
 • Tone Smolej: Univerzitetno zaledje naših prvih profesorjev
 • Aleš Gabrič / Željko Oset / Tone Smolej: Uveljavljanje univerze v slovenski družbi: Razprava
 • Božo Repe: »Nas vodijo edino le stvarni vidiki, vsi drugi oziri, tudi politični, so nam popolnoma tuji«.
 • Katja Škrubej: Med vzpostavljanjem akademske skupnosti in sodne organizacije
 • Bojan Godeša: Univerza med drugo svetovno vojno
 • Božo Repe / Katja Škrubej / Bojan Godeša: Med akademsko zaveso in politiko: Razprava
 • Kornelija Ajlec: Univerza v času demokratizacije in osamosvajanja Slovenije
 • Borut Ošlaj: Avtonomija univerze med preteklostjo in prihodnostjo
 • Zdravko Kobe: Kaj je avtonomija univerze?
 • Kornelija Ajlec / Borut Ošlaj / Zdravko Kobe: Vloga univerze danes: Razprava
 • Branko Šuštar: Študentke in študenti nove ljubljanske univerze
 • Srečo Dragoš: Socialno je politično – status študenta
 • Anton Kramberger: Paradoksi internacionalizacije univerze
 • Branko Šuštar / Srečo Dragoš / Anton Kramberger: Študenti na univerzi in zunaj nje: Razprava
 • Tea Anžur: Arhivska muzejska služba Univerze v Ljubljani
 • Nadja Zgonik: Umetniška zbirka Univerze v Ljubljani