Prispevki za zgodovino delavskega gibanja, 1984, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1984
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)
Posamezni prispevki:
 • Jasna Fischer: Jubileji, Petindvajset let Inštituta za zgodovino delavskega gibanja
 • Jasna Fischer: Delavke tobačne tovarne v Ljubljani v letih 1871-1914
 • Franc Rozman: Delavsko gibanje na Pohorju do prve svetovne vojne
 • Jurij Perovšek: Vprašanje separatizma in centralizma v avstrijski socialni demokraciji ter JSDS
 • Zdenko Čepič: Narodnogospodarske zamisli pri Slovencih v času odločitve za prvo narodno državo
 • Herbert Steiner: Mednarodna delovna skupnost socialističnih strank, (2. in pol internacionala) 1921—1923
 • Damijan Guštin: Ocene dr. Janeza Ev. Kreka in krščanskega socialstva na Slovenskem do leta 1918 v knjigi Edvarda Kardelja "Razvoj slovenskega narodnega vprašanja", Poskus primerjalne analize
 • France Klopčič: Historična dokumentacija, Nov dokument k železničarski stavki aprila 1920
 • Bogo Grafenauer: Historična dokumentacija, Nekaj opomb k Prunkovemu članku o »vestniku Slovenska politika«
 • Metka Gombač: Posvetovanja, Simpozij o vlogi gozdov v gospodarskem življenju naših narodov v preteklosti, Glažuta 7.-9. 11. 1983
 • Jurij Perovšek: Ocene in poročila, Jasna Fischer: Čas vesolniga socialnega punta se bliža; Socialna in politična zgodovina delavskega gibanja v Ljubljani od začetkov do leta 1889
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Helmut Konrad: Das Entstehen der Arbeiterklasse in Oberösterreich
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Jan Galandauer: Šmeral, Bohumir Šmeral 1880—1914
 • Franc Rozman: Ocene in poročila, Marjan Drnovšek: Arhivska zapuščina Petra Grassellija 1842—1933
 • Dušan Nećak: Ocene in poročila, France Klopčič: O preteklosti drugače
 • Milica Kacin Wohinz: Ocene in poročila, Comunisti a Trieste. Un'Idenitita Difficile
 • Andrej Vovko: Ocene in poročila, Dorče Sardoč: Tigrova sled. Pričevanje o uporu primorskih ljudi pod fašizmom
 • Boris Mlakar: Ocene in poročila, Veselin Djuretić: Vlada na bespuću
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Buchenwald: zbornik
 • Damijan Guštin: Ocene in poročila, Tone Ferenc: Primorska pred vseljudsko vstajo 1943, Južnoprimorski odred in Gregorčičeva brigada
 • Jože Prinčič: Ocene in poročila, Drago Borovčanin, KPJ i razvoj narodne vlasti u Bosni i Hercegovini (1941-1945)
 • Vida Deželak: Ocene in poročila, Milan Guček, Pekoči sneg, Šercerjeva brigada 2. del
 • Zdenko Čepič: Ocene in poročila, Jerca Vodušek - Starič, Začetki samoupravljanja v Sloveniji
 • Vida Urek: Bibliografija sodelavcev Inštituta za zgodovino delavskega gibanja za leto 1983