Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Avtor(ji): Suhadolnik, Jože
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Stane Granda (odgovorni urednik)


 • Podroben opis
  Stavbe tega obdobja nosijo oznako historične arhitekture in se le z dekorativnimi klasicističnimi dodatki skušajo otresti romantičnega historizma. Domači stavbni mojstri so bili nosilci tradicionalne, na krajevno izročilo vezane arhitekture, medtem ko so uradniki stavbnih direkcij kresijski inženirji in povabljeni tuji arhitekti brez časovne zamude uvajali vse tehnične in stilne novosti zidave na Dunaju. Delno realizirani, nepopolni ali nepotrjeni regulacijski načrti so bili namenjeni ureditvi mestnih predelov, cest in širitvi mesta, določali so stavbne črte in so bili osnova za podeljevanje gradbenih dovoljenj novim stavbam ter za prezidavo starih hiš. Gradbeni razvoj mesta se je razmaknil po dograditvi železnice. Gospodarski razvoj v 70-ih letih je pomenil pravi razcvet gradbeništva. Zaslugo in pozitivno oceno pri urbanizaciji nosi gotovo Kranjska stavbna družba. Zahtevnejše projekte je prevzemalo Stavbno podjetje G. Tönnies.Industrijske stavbe so dosegle skromnejšo oblikovno raven.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4188
  • dcterms:title
   • Arhitektura in urbanizem v Ljubljani v drugi polovici 19. stoletja (od 1849 do 1895) in arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
  • dcterms:alternative
   • Architecture and urbanism in Ljubljana in the 2nd half of the 19th century (1849-1895) and archival material of the Historical archives of Ljubljana
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
  • dcterms:subject
   • mesta
   • Ljubljana
   • arhitektura
   • urbanizem
   • 1849/1895
   • arhivsko gradivo
   • regulacijeki načrti
   • javne stavbe
   • stanovanjske stavbe
   • industrijska arhitektura
  • dcterms:abstract
   • The buildings of the mentioned period have the characteristics of historical architecture. Withdecorative classicist additions they try to get rid of romantic historicism. The local building masters werecarriers of traditional, to local tradition linked architecture while the managers of the buildingdirectorates, engineers and invited foreign architects were without time delay introducing all technicaland style novelties in building in Vienna.

   • Stavbe tega obdobja nosijo oznako historične arhitekture in se le z dekorativnimi klasicističnimi dodatki skušajo otresti romantičnega historizma. Domači stavbni mojstri so bili nosilci tradicionalne, na krajevno izročilo vezane arhitekture, medtem ko so uradniki stavbnih direkcij kresijski inženirji in povabljeni tuji arhitekti brez časovne zamude uvajali vse tehnične in stilne novosti zidave na Dunaju. Delno realizirani, nepopolni ali nepotrjeni regulacijski načrti so bili namenjeni ureditvi mestnih predelov, cest in širitvi mesta, določali so stavbne črte in so bili osnova za podeljevanje gradbenih dovoljenj novim stavbam ter za prezidavo starih hiš. Gradbeni razvoj mesta se je razmaknil po dograditvi železnice. Gospodarski razvoj v 70-ih letih je pomenil pravi razcvet gradbeništva. Zaslugo in pozitivno oceno pri urbanizaciji nosi gotovo Kranjska stavbna družba. Zahtevnejše projekte je prevzemalo Stavbno podjetje G. Tönnies.Industrijske stavbe so dosegle skromnejšo oblikovno raven.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Stane Granda (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:942
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf