Ptuj svetega Viktorina

Kako ga kaže urbanistično tkivo in tvarna kultura

Avtor(ji): Mikl Curk, Iva
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2000
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Stane Granda (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Najprej opišemo ostanke tistega mestnega tkidva rimskodobnega Ptuja, ki je zanj mogoče prirazpoložljivih načinih datiranja z gotovostjo domnevati, da je stalo ali bilo šele zgrajeno v drugi polovici3. stoletja n. št. Ker je rimskodobno stavbno tkivo na obeh bregovih Drava s svojim spreminjanjem tokamočno spremenila, govorimo tudi o upravičeno domnevanih, a uničenih sledovih iz tega prostora.Spremembe v orientaciji stavbnih tlorisov v celih četrtih dopuščajo domnevati veliko spremembo,verjetno tudi dravskega toka, nekako po sredi 3. stoletja. Sicer se pa mesto Poetovio tega časa, tudi izostankov tvarne kulture, kaže kot večje provincijsko mesto, gospodarsko živahno, kulturno in duhovnorazgibano.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4185
  • dcterms:title
   • Ptuj svetega Viktorina
   • Kako ga kaže urbanistično tkivo in tvarna kultura
  • dcterms:alternative
   • The Ptuj of st. Viktorin
   • As seen through urban matter and material culture
  • dcterms:creator
   • Iva Mikl Curk
  • dcterms:subject
   • arheologija
   • utrjene naselbine
   • Ptuj
   • poznorimska doba
  • dcterms:abstract
   • First we describe the remains of that part of the town matter of the Roman period Ptuj for which wecan with available manners of dating with certainty assume that it stood or was only built in the secondhalf of the 3rd century A.D. As the river Drava with its changing current vividly changed the Romanperiod building matter on the both banks, we may speak of legitimately supposed but destroyed tracesfrom this space. Changes in the orientation of the ground plans of the buildings in whole quarters allowto presume a major change, probably from the river Drava stream, approximately after the middle of thecentury. Otherwise the town of Poetovio of that time - as well through remains of material culture -presents itself as a larger provicial town, economically vivacious, culturally and spiritually agitated.

   • Najprej opišemo ostanke tistega mestnega tkidva rimskodobnega Ptuja, ki je zanj mogoče prirazpoložljivih načinih datiranja z gotovostjo domnevati, da je stalo ali bilo šele zgrajeno v drugi polovici3. stoletja n. št. Ker je rimskodobno stavbno tkivo na obeh bregovih Drava s svojim spreminjanjem tokamočno spremenila, govorimo tudi o upravičeno domnevanih, a uničenih sledovih iz tega prostora.Spremembe v orientaciji stavbnih tlorisov v celih četrtih dopuščajo domnevati veliko spremembo,verjetno tudi dravskega toka, nekako po sredi 3. stoletja. Sicer se pa mesto Poetovio tega časa, tudi izostankov tvarne kulture, kaže kot večje provincijsko mesto, gospodarsko živahno, kulturno in duhovnorazgibano.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Stane Granda (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2000
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:942
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf