Okupacijske meje 1941 - 1945

Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.

Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population.

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Sonja Bezenšek, Tine Bitenc, Franc Cerar, Stane Kobal, Božidar Kopinič, Janez Kurent, Danilo Orlič, Miroslav Pavlin, Jakob Prešern, Daniel Siter, Matevž Šlabnik, Blaž Štangelj, Darko Viler, Matija Zorn, Andrej Pančur (enc.), Daniel Siter, Matevž Šlabnik, Blaž Štangelj, Grega Žorž, Mihael Ojsteršek (enc.)
Posamezni prispevki:
 • Božo Repe / Matija Zorn / Kornelija Ajlec / Peter Mikša / Bojan Balkovec / Rok Ciglič / Božidar Flajšman / Darja Kerec / Attila Kovács / Maja Vehar / Manca Volk Bahun: Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja, Življenje ob okupacijskih mejah v Sloveniji, 1941–1945
 • Bojan Balkovec / Peter Mikša / Daniel Siter / Božo Repe / Maja Vehar / Matija Zorn / Božidar Flajšman / Kornelija Ajlec / Manca Volk Bahun: Rogaška Slatina kot obmejno mesto nemškega rajha 1941-1945
 • Matevž Šlabnik / Maja Vehar / Božo Repe / Peter Mikša / Kornelija Ajlec / Bojan Balkovec / Rok Ciglič / Božidar Flajšman / Darja Kerec / Attila Kovács / Manca Volk Bahun / Matija Zorn: Idrija in Žiri kot obmejno območje, 1941-1945
 • Božo Repe / Kornelij Ajlec / Bojan Balkovec / Rok Ciglič / Božidar Flajšman / Darja Kerec / Attila Kovács / Peter Mikša / Maja Vehar / Manca Volk Bahun / Matija Zorn / Blaž Štangelj: Vinceremo Videt čemo, Okupacijske meje v Beli krajini 1941-1945: življenje, mejni kamni, bodeča žica in bunkerji
 • Božo Repe / Kornelija Ajlec / Bojan Balkovec / Rok Ciglič / Božidar Flajšman / Darja Kerec / Attila Kovács / Peter Mikša / Maja Vehar / Manca Volk Bahun / Matija Zorn / Blaž Štangelj / Matevž Šlabnik / Daniel Siter: Okupirana Ljubljana: mesto ob meji


  • Podroben opis
   Druga svetovna vojna označuje enega izmed najbolj kritičnih trenutkov slovenske zgodovine. Štirje okupacijski režimi – nemški, italijanski, madžarski in režim ustaške Hrvaške – so Slovence razdelili med različne državne entitete ter jih v etničnem smislu obsodili na smrt – tudi z uporabo genocidnih metod.

  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41737
   • dcterms:title
    • Okupacijske meje 1941 - 1945
    • Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.
    • Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population.
   • dcterms:creator
    • Kronelija Ajlec
    • Bojan Balkovec
    • Rok Ciglič
    • Božidar Flajšman
    • Darja Kerec
    • Attila Kovacs
    • Peter Mikša
    • Božo Repe
    • Maja Vehar
    • Manca Volk Bahun
    • Matija Zorn
   • dcterms:publisher
    • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • dcterms:contributor
    • Sonja Bezenšek
    • Tine Bitenc
    • Franc Cerar
    • Stane Kobal
    • Božidar Kopinič
    • Janez Kurent
    • Danilo Orlič
    • Miroslav Pavlin
    • Jakob Prešern
    • Daniel Siter
    • Matevž Šlabnik
    • Blaž Štangelj
    • Darko Viler
    • Matija Zorn
    • Andrej Pančur (enc.)
    • Daniel Siter
    • Matevž Šlabnik
    • Blaž Štangelj
    • Grega Žorž
    • Mihael Ojsteršek (enc.)
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart