Zgodovina v šoli, 2017, št. 2

Preboj pri Kobaridu

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Brigita Vogrinec (prev. ang.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
  • Vilma Brodnik: Reviji na pot