Zgodovina v šoli, 2017, št. 2

Preboj pri Kobaridu

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev. ang.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Reviji na pot
 • Gregor Antoličič: 100. obletnica preboja soške fronte pri Kobaridu, 100th Anniversary of Breakthrough on Isonzo Front
 • Foto zgodba s prizorišč preboja soške fronte pri Kobaridu in umika italijanske vojske
 • Jure Gašparič: Dolg odmev ruskih revolucij leta 1917, Long-Lasting Impact of Russian Revolutions of 1917
 • Gregor Antoličič: Franc Jožef – iz tradicije do moderne, Franz Joseph – from Tradition to Modernity
 • Dragan Potočnik: Fotografija, razglednica, politična karikatura in plakat kot zgodovinski v, Photograph, Postcard, Political Caricature and Poster as Historical Source
 • Boštjan Kernc: Mesto kot muzej – zgodovinsko terensko delo s pametnim telefonom, A Town as a Museum – Historical Fieldwork with a Smartphone
 • Tatjana Kreč: Formativno spremljanje pri pouku zgodovine na primeru teme Osamosvojitev Slovenije, Formative Assessment during History Lessons on the Example of Slovenia’s Attainment of Independence
 • Bojana Modrijančič Reščič: Vračanje s fronte domov ali »umiranje« na svobodi, Returning Home from the Front or »Dying« Free
 • Bojana Modrijančič Reščič: Ostati človek med vojno, Staying Human in Time of War
 • Vida Šifrer: Razvoj družbe na Slovenskem v 19. stoletju v luči lokalnih dogodkov, Development of Society in Slovenian Lands in the 19th Century in Light of Local Events
 • Zvonka Zupanič Slavec: Zdravstveno stanje in bolezni slovenskega prebivalstva v 19. stoletju
 • Danijela Trškan: PREDSTAVITEV gimnazijskih učbenikov za zgodovino založbe Školska knjiga
 • Danijela Trškan: Povijest u nastavi – hrvaška znanstveno-strokovna revija