Zgodovina v šoli, 2017, št. 1

Prispevki k formativnemu spremljanju in vrednotenju pri pouku zgodovine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Založnik(i): Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana
Soavtor(ji): Vilma Brodnik (odg. ur.), Ensitra prevajanje, Brigita Vogrinec s. p. (prev. ang.), Tine Logar (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Vilma Brodnik: Reviji na pot: Zgodovina v šoli je osvežena
 • Dragica Čeč: Gospodarska in družbena kriza zaradi izbruha vulkana Tambora v Indoneziji aprila 1815, Economic and Social Crisis Brought on by the Eruption of the Tambora Volcano in Indonesia in April 1815
 • Vilma Brodnik: Formativno spremljanje in vrednotenje znanja in učenja zgodovine, Formative Assessment and Evaluation of the Knowledge and Learning of History
 • Dragan Potočnik: Slikarska, kiparska in arhitekturna dela kot vir za pouk zgodovino, Works of Painting, Sculpture, and Architecture as Aources for History Lessons
 • Petra Štampf: Primer obravnave izbirne teme antična kultura (grško gledališče in rimski cirkus, gradbeništvo Rimljanov in Grkov) po načelih formativnega spremljanja, Example of Discussing the Elective Topic of Ancient Culture (Ancient Greek Theatre and Roman Circus, Ancient Roman and Greek Construction) following the Principles of Formative Assessment
 • Sonja Bregar Mazzini: Vključevanje formativnega spremljanja v obravnavo učnega sklopa pri pouku zgodovine, Incorporating Formative Assessment into a Discussion of a Learning Unit in History Lessons
 • Dragica Babič: Formativno spremljanje znanja nam odstre nevidne kotičke dijakovega učenja in mišljenja, Formative Knowledge Assessment Reveals Hidden Corners of Secondary School Students’ Learning and Thinking
 • Bernarda Gaber: Zavod RS za šolstvo Študijski obisk pedagoških svetovalcev Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) na Education Scotland (ES) v Glasgowu, 22.–26. september 2014
 • Kristina Kocuvan / Mojca Horvat: Arhiv v kovčku na obisku v osnovni šoli
 • Gregor Antoličič: Franc Jožef zadnji monarh stare Evrope
 • Danijela Trškan: Roman Brvar: Dotik znanja, Slepi in slabovidni učenci v inkluzivni šoli Ljubljana, Modrijan, 2010, 152 strani
 • Danijela Trškan: Histoire 6e Geographie, Programme 2009, Pariz, Nathan, 2009, 320 strani
 • Danijela Trškan: Histoire 2de Nouveau programme 2010, Pariz, Nathan, 2010, 320 stani.
 • Danijela Trškan: Tragom prošlosti: osnovnošolski učbeniki za zgodovino založbe Školska knjiga