Od Dominikanske vojašnice do muzeja

Avtor(ji): Kolar, Nataša
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Prispevek predstavlja usodo nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju od ukinitve leta 1785do leta 1920 ko je bila v stavbi cesarsko-kraljeva Dominikanska vojašnica. Vojska si je stavbo preuredila za svoje potrebe. Sledovi njenih gradbenih posegov so vidni še danes. Leta 1923 je vojska prodala stavbo beograjskemu advokatu dr. Rinaldu Čulicu, ki je želel narediti v njej tekstilno tovarno, vendar jo je leta 1928 prodal Mestni občini Ptuj. Prostore Dominikanske vojašnice je občina namenila za muzej in stanovanja. Obnovitvena dela za nove muzejske prostore so potekala v poletnih mesecih leta 1928 in žečez nekaj mesecev se je muzej preselil v nove prostore. Slavnostne prireditve ob odprtju novih muzejskih prostorov so bile v začetku novembra 1928.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4158
  • dcterms:title
   • Od Dominikanske vojašnice do muzeja
  • dcterms:alternative
   • From the Dominican barrack to the museum
  • dcterms:creator
   • Nataša Kolar
  • dcterms:subject
   • Ptuj
   • vojašnice
   • Mestni Ferkov Muzej
   • Ptuj
   • barracks
   • Ferk's Town Museum
  • dcterms:abstract
   • The contribution presents the late ol a lormer Dominican monastery in Ptuj Irom its annulment in1785 to the year 1923, when the imperial-royal Dominican barrack was in the building. The military rearranged the building lor its own needs. Traces of its building interventions are nowadays still seen. In1923 the military sold the building to a Belgrade barrister Rinaldo Čulič PhD who intended to make a textile lactory in that building but in 1928 sold the building to the Municipality of Ptuj. The municipality intended the premises of the Dominican barracks lor a museum and for apartments. The renovation works were carried out in the summer months in 1928 and soon the museum moved into the newpremises. The festive arrangements at the opening ol the new museum premises were carried out at the beginning ol November 1928.

   • Prispevek predstavlja usodo nekdanjega dominikanskega samostana na Ptuju od ukinitve leta 1785do leta 1920 ko je bila v stavbi cesarsko-kraljeva Dominikanska vojašnica. Vojska si je stavbo preuredila za svoje potrebe. Sledovi njenih gradbenih posegov so vidni še danes. Leta 1923 je vojska prodala stavbo beograjskemu advokatu dr. Rinaldu Čulicu, ki je želel narediti v njej tekstilno tovarno, vendar jo je leta 1928 prodal Mestni občini Ptuj. Prostore Dominikanske vojašnice je občina namenila za muzej in stanovanja. Obnovitvena dela za nove muzejske prostore so potekala v poletnih mesecih leta 1928 in žečez nekaj mesecev se je muzej preselil v nove prostore. Slavnostne prireditve ob odprtju novih muzejskih prostorov so bile v začetku novembra 1928.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:950
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf