Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Leta 1803 je kranjski plemič Franc Anton Breckerfeld odpotoval v Istro z nalogo, da izvede novo davčno regulacijo v Pazinski grofiji. V času bivanja v Istri je veliko potoval in svoja opazovanja strnil vpismih Jožefu Kalasancu Erbergu, poslanih v Ljubljano, in zapiskih ki so nastaji na teh potovanjih. V teh zapiskih je Breckerfeldd opisoval kraje, ki jih je obiskal splošno gospodarsko stanje in običaje Istranov. Poleg tega je napisal priložnostni spis o upravni enotnosti Istre ob priključitvi bivše beneške Istre Avstriji.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4157
  • dcterms:title
   • Potovanje Franca Antona Breckerfelda v Istro leta 1803
  • dcterms:creator
   • Daniela Juričić Čargo
  • dcterms:subject
   • Istra
   • Breckerfeld, Franc Anton
   • potopisi
   • davčna regulacija
   • Istria
   • Breckerfeld, Franc Anton
   • travel dairy
   • tax regulation
  • dcterms:abstract
   • ln the year 1803 the Carniolan nobleman Franc Anton Breckerfeld started on a journey to Istria witha task to put into effect tax regulation in the county of Pazin. During his staying in lstria Breckerfeld travelled a lot, and summansed his observations in leffers to jožef Kalasane Erberg in Ljubljana, and in notes he made during those journeys. In 1115 notes Breckerfeld described places he visited, the general economic conditions, and customs of lstrian people. Beside that he wrote an occasional essay on administrative unity of Istria at the annexation of the former Venetian Istria to Austria.

   • Leta 1803 je kranjski plemič Franc Anton Breckerfeld odpotoval v Istro z nalogo, da izvede novo davčno regulacijo v Pazinski grofiji. V času bivanja v Istri je veliko potoval in svoja opazovanja strnil vpismih Jožefu Kalasancu Erbergu, poslanih v Ljubljano, in zapiskih ki so nastaji na teh potovanjih. V teh zapiskih je Breckerfeldd opisoval kraje, ki jih je obiskal splošno gospodarsko stanje in običaje Istranov. Poleg tega je napisal priložnostni spis o upravni enotnosti Istre ob priključitvi bivše beneške Istre Avstriji.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:950
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf