Dopolnjena bibliografija prof. dr. Gregorja Čremošnika in izbor literature o njem

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Ključne besede: zapiski, notes
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.), Vesna Vidmar (obl.)


 • Podroben opis
  Bibliografi jo prof. dr. Gregorja Čremošnika je objavil Bogo Grafenauer pod naslovom Gregor Čremošnik, In memoriam : Bibliografi ja. – Zgodovinski časopis 12–13, 1958–1959, str. 313–325. K njej je Ignacij Voje, Pisma Gregorja Čremošnika (Korespondence pomembnih Slovencev 15, Ljubljana 2016), str. 152, dodal še pet bibliografskih enot, ki so izšle po Čremošnikovi smrti, medtem ko je Vlastimir Đokić v Istorijskem časopisu 64, 2015, str. 569–573, objavil še dodatne dopolnitve Čremošnikove bibliografi je. Za objavo v Zgodovinskem časopisu je Đokićevo objavo prevedla, uredila in z najnovejšimi bibliografskimi podatki dopolnila Nataša Stergar.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41448
  • dcterms:title
   • Dopolnjena bibliografija prof. dr. Gregorja Čremošnika in izbor literature o njem
  • dcterms:creator
   • Vlastimir Đokić
   • Nataša Stergar
  • dcterms:subject
   • zapiski
   • notes
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Vesna Vidmar (obl.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:41448
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf