Zgodovinski časopis, 2019, št. 1-2

Jezik: slovenski / srbski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2019
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.), Vesna Vidmar (obl.)
Posamezni prispevki:
 • Matjaž Bizjak: Omembe cenzualov v listinskem gradivu za ozemlje Slovenije
 • Jernej Pirnat: Motivi za nastanek zgodnjih urbarjev v vzhodnoalpskem prostoru
 • Boris Golec: Valvasorjevi stiki in ukvarjanje s Koroško
 • Vanja Kočevar: Ali je slovenska etnična identiteta obstajala v prednacionalni dobi?, Kolektivne identitete in amplitude pomena etničnosti v zgodnjem novem veku (1. del)
 • Jernej Kosi: Med državno zapovedanimi vojnimi napori in preživetvenimi strategijami podeželskega prebivalstva v času prve svetovne vojne, Primer sester Divjak
 • Aleksandar Životić: Slovenci u vojnoj diplomatiji Kraljevine Jugoslavije
 • Božo Repe: Diplomatsko razkosanje Slovenije med drugo svetovno vojno in določanje meja na terenu
 • Cesare Scalon: Inštitut Pija Paschinija za cerkveno zgodovino Furlanije
 • Tomaž Kočar: Janče za kazen
 • Vlastimir Đokić / Nataša Stergar: Dopolnjena bibliografija prof. dr. Gregorja Čremošnika in izbor literature o njem
 • Marija Oblak Čarni: Devetdeset let dr. Eme Umek
 • Peter Vodopivec: Feliks Bister – osemdesetletnik
 • Danijel Grafenauer: Janez Stergar – sedemdesetletnik
 • Zdenko Čepič: Jasna Fischer (Slovenj Gradec, 3. 8. 1945 – Ljubljana, 21. 9. 2018)
 • Aljaž Sekne: Danijel Dzino, Ante Milošević, Trpimir Vedriš (eds.), Migration, Integration and Connectivity on the Southeastern Frontier of the Carolingian Empire, 2018, XIX+365 strani
 • Andrej Nared: Nataša Golob, Srednjeveški rokopisi in rokopisni fragmenti: Arhiv Republike Slovenije, 2018, 291 str.
 • Ignacij Voje: Darja Mihelič, Piranske notarske knjige – fragmenti (1284-1296), šesti zvezek; 2016, 306 str., Piranske notarske knjige – fragmenti (1301-1320/1321), sedmi zvezek, 2018, 249 str.
 • Robin Dolar: Volker Leppin, Martin Luter, 2017, 351 str.
 • Jernej Kotar: Marija Čipić Rehar, Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana 1501–2015; Listine Nadškofijskega arhiva Ljubljana, knjiga 1, 2, 2016 in 2018, 616 in 310 str.
 • Tomaž Lazar: A. Wess Mitchell, The Grand Strategy of the Habsburg Empire, 2018, 403 str.
 • Franc Rozman: Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v habsburški monarhiji od volilne reforme do nove države (1906–1918), 2017, 275 str.
 • Jože Maček: Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 33, 2015, 371 str.