Zgodovinski časopis, 2018, št. 3-4

Historical review, 2018, no. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Saša Mlacović (prev. ang.), Filip Draženović (prev. nem), Vesna Vidmar (oblik.), Peter Štih (gl. ured.)
Identifier: COBISS.SI-ID - 295075328
Posamezni prispevki:
 • Lucija Zala Bezlaj: Ali lahko govorimo o rasizmu v zgodnjem rimskem cesarstvu?, Can We Speak about Racism in the Early Roman Empire?
 • Matjaž Bizjak: Marginalije h genealogiji svobodnih gospodov Žovneških, Marginalia on the Genealogy of the Free Lords of Žovnek
 • Klemen Škrjanec: Razvoj kranjskega mestnega grba, Development of the Kranj Coat of Arms
 • Matjaž Bizjak: Luther in nemška nacija – revizija velike pripovedi, Luther and the German Nation - A Revision of the Great Narrative
 • Vijoleta Herman Kaurić: Kako prehraniti mesto med prvo svetovno vojno – primer Zagreba, How to Feed a City during the First World War – The Case of Zagreb
 • Marta Rendla: Prehrana Slovencev od šestdesetih do izteka osemdesetih let 20. stoletja, Slovenes’ Diet from the 1960s to the End of the 1980s
 • Danijel Vojak: Commemorating Romany Victims of World War II in Socialist Croatia between 1945 and 1991, Komemoracija romskih žrtava Drugog svjetskog rata u socijalističkoj Hrvatskoj, 1945. – 1991
 • Peter Štih: O novi knjigi, novejši hrvaški historiografi ji in novih pogledih na hrvaško zgodnjesrednjeveško zgodovino
 • Miha Seručnik: Prof. dr. Stane Granda, sedemdesetletnik
 • Božo Repe: Janko Pleterski (Maribor, 1. 2. 1923–Ljubljana, 8. 6. 2018), In memoriam
 • Marta Verginella / Božo Repe: Intervju z Jankom Pleterskim
 • Peter Štih: Primožu Simonitiju v slovo, (Golnik, 28. 12. 1936–Ljubljana, 18. 7. 2018)
 • Peter Štih: Herwig Wolfram, Das Römerreich und seine Germanen. Eine Erzählung von Herkunft und Ankuft. Wien-Köln-Weimar: Böhlau Verlag, 2018, 475 strani.
 • Peter Štih: Jonas Sellin, Unrests Welt. Weltverständnis und Ordnungsentwürfe in den Chroniken des Jakobs Unrests (Archiv für Vaterländische Geschichte und Topographie 108). Klagenfurt am Wörthersee : Verlag des Geschichtsvereins für Kärnten, 2017, 328 strani.
 • Boris Golec: Janez Toplišek, Rodoslovje. Vodnik po poteh naših prednikov. Kako izdelati družinski rodovnik. Druga, prenovljena izdaja. Ljubljana: Lingula, 2018, 464 strani.
 • France Dolinar: Giseppe Cuscito, Trieste. Diocesi di frontiera. Storia e storiografi a. Trieste: Editreg, 2017, 325 str, 70 črnobelih fotografi j.
 • Peter Vodopivec: Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla. Celovec: Mohorjeva družba, 2018, 260 strani.
 • Jože Maček: Jürgen Matthäus und Frank Bajohr (Hg.), Alfred Rosenberg, Die Tagebücher von 1934 bis 1944. Frankfurt am Main; S. Fischer Verlag GmbH., 2015, 650 strani. (Eine Publikation des Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies am United
 • Bojan Balkovec: Robert Knight, Slavs in Post-Nazi Austria. Carinthian Slovenes and Politics of Assimilation, 1945-1960. London, New York; Bloomsbury Academic, 2017, 249 strani.
 • Rok Stergar: Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ur. Jernej Mlekuž. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015, 189 strani.