Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu (diskusijski prispevki)

Avtor(ji): Mislej, Irene
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2003
Ključne besede: likovna umetnost, art
Založnik(i): Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
Soavtor(ji): Marjan Drnovšek (ur.), Cveta Puncer (prev.), Mija Mravlja (lekt.), Marjeta Humar (lekt.)


 • Podroben opis
  M iselno izhodišče za okroglo mizo na temo slovenski umetniki na tujem v naši, domači percepciji je pravzaprav širše kot stroka, ki jo zastopam. N am reč, najprej bi bilo potrebno natančno in jasno definirati, do kam seže slovenska kulturna zgodovina in ali se v njenem okviru postavljajo tudi vse tiste kulturne vsebine, ki se niso rodile znotraj etničnega ozemlja. Pri tem pa že predstavlja problem samo zamejstvo. Značilno za ozkost nekaterih slovenskih miselnih predstav je že to, da smo skovali posebno besedo za te naše rojake, ki živijo v sosednjih državah, toda na skupnem slovenskem zgodovinskem prostoru.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41298
  • dcterms:title
   • Znana in neznana likovna ustvarjalnost slovenskih umetnikov v izseljenstvu (diskusijski prispevki)
  • dcterms:creator
   • Irene Mislej
  • dcterms:subject
   • likovna umetnost
   • art
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Marjan Drnovšek (ur.)
   • Cveta Puncer (prev.)
   • Mija Mravlja (lekt.)
   • Marjeta Humar (lekt.)
  • dcterms:date
   • 2003
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:41298
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf