Značke iz kraškega bojišča

Avtor(ji): Pipan, David Erik
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Društvo soška fronta Nova Gorica
Soavtor(ji): David Erik Pipan (gl. ured.), Vinko Avsenak (lekt.)


 • Podroben opis
  Kot sem napovedal v prejšnji številki, nadaljujem s predstavitvijo značk kraškega bojišča. V prvem delu tega prispevka bom opisal še neobravnavane značke, ki se nanašajo na Doberdobski Kras, predvsem na bojišči Debele Griže (Monte San Michele) in bližnje Martinščine (San Martino). Sledile jim bodo značke iz severnega dela Komenskega Krasa, predvsem krvavih bojišč Fajtjega hriba in Kostanjevice. V naslednji številki pa se bom posvetil značkam, ki se nanašajo na preostali dele kraškega bojišča, ki so bili neposredno povezani z obrambo Trsta. Tudi v tokratnem izboru prevladujejo značke, namenjene ogrskim enotam skupne cesarske in kraljeve vojske, kakor tudi ogrskemu domobranstvu (honved). Redka izjema v tej skupini je značka skoraj popolnoma slovenskega 2. gorskega strelskega polka, kije dobro leto dni, od konca avgusta 1916 pa do preboja soške fronte oktobra 1917, redno sodeloval pri obrambi severnega roba kraške planote

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41217
  • dcterms:title
   • Značke iz kraškega bojišča
  • dcterms:creator
   • David Erik Pipan
  • dcterms:subject
   • vojaška zgodovina
   • military history
   • značke
   • badges
  • dcterms:publisher
   • Društvo soška fronta Nova Gorica
  • dcterms:contributor
   • David Erik Pipan (gl. ured.)
   • Vinko Avsenak (lekt.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:41217
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf