Prvi poskus Slovenskega vojaškega muzeja

Avtor(ji): Marušič, Jakob
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2001
Ključne besede: vojaški muzej, military museum
Založnik(i): Društvo soška fronta Nova Gorica, Šempeter pri Gorici


  • Podroben opis
    Prvi poskus, da bi odprli slovenski vojaški muzej, je bil storjen že med prvo svetovno vojno, koje v neposredni soseščini dežele K ranjske p o tek ala ena od do tak rat najstrašnejših front - soška fronta. Velikosti in pomembnosti spopada ob Soči so se zavedali že takrat. Deželna centrala za domovinsko varstvo za Kranjsko je tako v prvih letih vojne pripravljala muzej, posvečen vojni, ki jo danes imenujemo prva svetovna vojna.