Od občutka greha do greha z občutkom : breme ponosa in samoljubja v korespondenčnem gradivu druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem

Avtor(ji): Kavšek, Blaž
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Irena Selišnik (mentor)


 • Podroben opis
  Prispevek na podlagi korespondenčnega gradiva druge polovice 19. stoletja in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem analizira moralno spornost govora o sebi, svoji vrednosti in svojih dosežkih. Zgodovinske vznike težav z neposredno in neobremenjeno samoprezentacijo išče v krščanski preokupaciji z grehom ponosa in samoljubjem ter v zgodnjenovoveški francoski literarni praksi. Prvi del prispevka skuša s pregledom področij zgodovine čustev in etike vrlin misliti metodologijo, ki bi bila primerna za raziskavo omenjenega fenomena. Glavni fokus drugega dela prispevka je na analizi arhivskih virov, ki prinaša pregled pisemskih komunikacijskih situacij, v katerih so njihovi akterji z uporabo posebnih samoprezentacijskih strategij lahko uspešno in moralno nesporno predstavili sebe in svoje interese.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41024
  • dcterms:title
   • Od občutka greha do greha z občutkom : breme ponosa in samoljubja v korespondenčnem gradivu druge polovice 19. in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem
  • dcterms:alternative
   • From the feeling of sin to the sin with a feeling: the burden of pride and self-love in letter writing of second half of 19. century and first third of 20. century in the territory of Slovenia
  • dcterms:creator
   • Blaž Kavšek
  • dcterms:subject
   • kulturna zgodovina
   • korespondenca
   • samoprezentacija
   • samoljubje
   • ponos
   • skromnost
   • cultural history
   • correspondence
   • self-presentation
   • self-esteem
   • pride
   • humility
  • dcterms:abstract
   • Prispevek na podlagi korespondenčnega gradiva druge polovice 19. stoletja in prve tretjine 20. stoletja na Slovenskem analizira moralno spornost govora o sebi, svoji vrednosti in svojih dosežkih. Zgodovinske vznike težav z neposredno in neobremenjeno samoprezentacijo išče v krščanski preokupaciji z grehom ponosa in samoljubjem ter v zgodnjenovoveški francoski literarni praksi. Prvi del prispevka skuša s pregledom področij zgodovine čustev in etike vrlin misliti metodologijo, ki bi bila primerna za raziskavo omenjenega fenomena. Glavni fokus drugega dela prispevka je na analizi arhivskih virov, ki prinaša pregled pisemskih komunikacijskih situacij, v katerih so njihovi akterji z uporabo posebnih samoprezentacijskih strategij lahko uspešno in moralno nesporno predstavili sebe in svoje interese.
   • The paper analyses the moral controversy of talking about oneself, one's own value and achievements in the correspondences of the second half of 19. century and the first third of 20. century in the territory of Slovenia. It searches for historical descent of trouble with direct and unburdened self-presentation in the christian preoccupation with the sin of pride and self-love and in the early-modern French literary practice. The first part of the paper examines the fields of history of emotion and virtue ethics in order to conceive an appropriate methodology for research of the aforethought phenomenon. The main focus of the second part of the paper is the analysis of the archival sources, that brings forward a review of communication situations within letters, in which correspondents were able to succesfuly and morally uncontroversially present themselves and their demands.
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Irena Selišnik (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv