Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova?

Grado as Aquileia Nova and Split as Salona Nova?

Avtor(ji): Štih, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Soavtor(ji): dr. Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.)


 • Podroben opis
  Lokalno zgodovinopisje je po eni strani pisno fi ksiralo in s tem ohranjalo predstave o lastni preteklosti, ki so bile pomemben del krajevne identitete, po drugi strani pa jih je v nič manjši meri tudi (so)ustvarjalo. 
  Lokalno zgodovinopisje je po eni strani pisno fiksiralo in s tem ohranjalo predstave o lastni preteklosti, ki so bile pomemben del krajevne identitete, po drugi strani pa jih je v nič manjši meri tudi (so)ustvarjalo

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/40974
  • dcterms:title
   • Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova?
   • Grado as Aquileia Nova and Split as Salona Nova?
  • dcterms:creator
   • Peter Štih
  • dcterms:subject
   • Akvileja
   • Gradež
   • Salona
   • Split
   • Aquileia
   • Grado
   • Salona
   • Split
  • dcterms:contributor
   • dr. Peter Štih (odg. ur.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:40974
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf