Profesor dr. Peter Vodopivec – sedemdesetletnik

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Ključne besede: jubileji
Soavtor(ji): dr. Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.)