Zgodovinski časopis, 2017, št. 3-4

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Soavtor(ji): dr. Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Izidor Janžekovič: Mnogo hrupa za nič (2. del):, Much Ado About Nothing (2nd part):
 • Peter Štih: Gradež kot Aquileia nova in Split kot Salona nova?, Grado as Aquileia Nova and Split as Salona Nova?
 • Maja Lukanc: Ana Celjska (2. del)
 • Anton Snoj: »Maščevano bo tudi naše Kosovo!« Govori na osnovnošolskih patriotskih slovesnostih v kraljevi Jugoslaviji
 • Ivan Smiljanić: Spomenik Ulriku II. Celjskemu v Beogradu in njegova usoda
 • Sašo Cmrečnjak: Slovenska sprava: kritika v kontekstu razprave med komunitarizmom in liberalizmom
 • Pantelis Charalampakis: Ponovno o sv. Joanikiju Velikemu in Slovanih v Bitiniji
 • Klemen Kocjančič: Expertenworkshop »Zahnheilkunde und Zahnärteschaft im Nationalsozialismus«.
 • Peter Štih: Herwig Wolfram, Tassilo III. Höchster Fürst und niedrigster Mönch. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet, 2016, 143 strani.
 • Jernej Kotar: Miha Kosi – Matjaž Bizjak – Miha Seručnik – Jurij Šilc, Historična topografi ja Kranjske (do leta 1500). Slovenska historična topografi ja 1. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 1411 strani.
 • Ignacij Voje: Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne I/2. Izpisi iz zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365–1521. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017, 969 str. (Građa knjiga XXXI. Centar za balkanološka ispitivanja, kn
 • Mateja Ratej: Oto Luthar, Marjeta Šašel Kos, Nada Grošelj, Gregor Pobežin, Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja; zv. 1-2. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2016 (druga izdaja). 407 + 490 strani.
 • Jože Maček: Adam Zamoyski, Phantome des Terrors. Die Angst vor der Revolution und die Unterdruückung der Freiheit. Aus dem Englischen von Andreas Nohl. München: Verlag C. H. Beck, 2016, 618 strani.
 • Jože Maček: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb - Dubrovnik. Svezak LIV/1. Dubrovnik: 2016, 246 strani.