Zgodovinski časopis, 2017, št. 1 - 2

Historical review, 2017, vol. 1 - 2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Soavtor(ji): dr. Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Simon Malmenvall: Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji, Metropolitan Hilarion’s Sermon on Law and Grace as an Example of Giving Meaning to the Past in Kievan Rus’
 • Maja Lukanc: Ana Celjska (1. del), Anna of Celje (Part I)
 • Nataša Golob: Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah, Mediaeval Parchment Fragments in Bookbindings
 • Tomaž Lazar: Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja: münchenski rokopis Cod.icon. 222, Armament of Slovene Lands in the Early Sixteenth Century: The Munich Manuscript Cod.icon. 222
 • Tanja Gomiršek: Vrste zakupnih pogodb v Goriških brdih v prvi polovici 19. stoletja, Types of Lease Contracts in the Goriška Brda Region in the First Half of the Nineteenth Century
 • Mateja Ratej: Vojna po vojni – ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920, A War after the War — Anton Bračko’s Love Triangle of 1920
 • Izidor Janžekovič: Mnogo hrupa za nič (1. del): Potek in ozadje odkritja »staroslovanskega svetišča« na ptujskem gradu, Much Ado About Nothing (Part I): the Course and Background of the Discovery of the „Slavic Sanctuary“ at Ptuj Castle
 • Sašo Jerše: Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav
 • Latinka Perović: Srpska intelektualna i politička elita između Istoka i Zapada
 • Žarko Lazarević / Marko Štuhec: Profesor dr. Peter Vodopivec – sedemdesetletnik
 • Andrej Pleterski: V spomin: Hans-Dietrich Kahl (4. VI. 1920 – 30. IX. 2016)
 • Ana Marija Lamut: 38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije
 • Ignacij Voje: Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014. 835 strani.