Zgodovinski časopis, 2017, št. 1-2

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2017
Soavtor(ji): dr. Peter Štih (odg. ur.), Saša Mlacović (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Simon Malmenvall: Beseda o postavi in milosti metropolita Hilarijona kot primer osmišljanja preteklosti v Kijevski Rusiji
 • Maja Lukanc: Ana Celjska (1. del)
 • Nataša Golob: Srednjeveški pergamentni fragmenti v knjižnih vezavah
 • Tomaž Lazar: Oborožitev slovenskih dežel v začetku 16. stoletja: münchenski rokopis Cod.icon. 222
 • Tanja Gomiršek: Vrste zakupnih pogodb v Goriških brdih v prvi polovici 19. stoletja
 • Mateja Ratej: Vojna po vojni – ljubezenski trikotnik Antona Bračka leta 1920
 • Izidor Janžekovič: Mnogo hrupa za nič (1. del): Potek in ozadje odkritja »staroslovanskega svetišča« na ptujskem gradu
 • Sašo Jerše: Slovenski kraji spomina. Pojmi, teze in perspektive zgodovinskih raziskav
 • Latinka Perović: Srpska intelektualna i politička elita između Istoka i Zapada
 • Žarko Lazarević / Marko Štuhec: Profesor dr. Peter Vodopivec – sedemdesetletnik
 • Andrej Pleterski: V spomin: Hans-Dietrich Kahl (4. VI. 1920 – 30. IX. 2016)
 • Ana Marija Lamut: 38. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Ravne na Koroškem, 28.-30. 9. 2016
 • Ignacij Voje: Esad Kurtović, Konj u srednjovjekovnoj Bosni. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, 2014. 835 strani.