Znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2018
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Slovenska matica, Ljubljana, ZRC SAZU - Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Ljubljana