Analiza prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921

Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2018
Založnik(i): Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Bojan Balkovec (mentor)
Posamezni prispevki:
 • Marko Berkovič: Analiza popisa prebivalstva glede na izhodiščno osebo, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Žiga Blaj: Analiza popisa prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic leta 1921 glede na razmerja in ostala razmerja, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Marcela Petrevčič: Analiza popisa prebivalstva glede na stan, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Florijan Likar / Lara Križaj: Analiza popisa prebivalstva glede na kraj rojstva in domovinsko pravico, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Miha Gabrovšek: Analiza poklicev prebivalcev izbranih ljubljanskih ulic v popisu iz leta 1921, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Urban Orel: Analiza popisa prebivalstva glede na leto priselitve v Ljubljano ter od kdaj prebiva v tem stanovanju, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Ivan Smiljanić: Analiza popisa prebivalstva Ljubljane na izbranih ulicah leta 1921 glede na hrano, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Samo Videc: Analiza popisa prebivalcev glede na prisotnost, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine
 • Gašper Bokal: Kartografska ponazoritev analiziranih ljubljanskih ulic, Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine


  • Podroben opis
   Skupinsko delo, ki smo ga napravili študentje druge stopnje filozofske fakultete v okviru predmeta Izbrana poglavja iz sodobne slovenske lokalne zgodovine, pod mentorstvom doc. dr. Bojana Balkovca ter v sodelovanju z Inštitutom novejše zgodovine, predstavlja analizo popisa prebivalstva izbranih ljubljanskih ulic iz leta 1921. V prvem koraku smo avtorji s pomočjo spletnega portala Sistory.si preko portala prepisali digitalizirane originale popisa prebivalstva iz leta 1921 v Ljubljani. Vsak avtor je tako obdelal 300 oseb popisa, ki smo jih kasneje uporabili v analizah. Popis prebivalstva je po obdelavi dostopen, vsem uporabnikom portala Sistory.si. Prav s tem razlogom, smo se lotili analize popisa, da bi uporabnikom prikazali, na kakšne načine lahko uporabijo omenjeni ali kateri drugi popis, ki ga ponuja Sistory. Tako smo se v drugem koraku lotili analize sledečih elementov: analiza izhodiščnih oseb popisa, analiza popisa prebivalstva glede na prisotnost, analiza rojstnih krajev popisanih oseb, analiza spolne strukture, analiza starostne strukture, analiza verske, narodnostne in jezikovne sestave prebivalstva analiza popisa prebivalstva glede na stan in analiza poklicev.