Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa; 39


 • Podroben opis
  Raziskovalni projekt Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine je bil usmerjen v ugotavljanje pomanjkljivosti preteklih vsebinskih sprememb. Avtorji raziskave ugotavljajo, da bi bilo s stališča pojavljanja ideoloških determinizmov in apriorizmov učbenike, če jih primerjamo z učbeniki za zgodovino v državah Evropske unije, priporočljivo še izboljšati. Analiza je pokazala, daje v slovenskih učbenikih še vedno preveč prisoten faktografski determinizem. V učbenikih je mnogo več tako imenovane obče, evropske in svetovne zgodovine, kot pa narodne. Med drugim je bilo ugotovljeno, da je razmerje med politično, vojaško, gospodarsko, družbeno, kulturno in zgodovino vsakdanjega življenja na evropskem nivoju, zgodovina religij in pravna zgodovina pa sta v naših učbenikih močno zapostavljeni. Rezultati analize naj bi predstavljati enega pomembnejših dejavnikov pri sestavi novih učnih načrtov za pouk zgodovine in podlago, na kateri bodo napisani novi zgodovinski učbeniki, ki naj bi upoštevali ravnovesje med besedilom in drugimi prvinami, pluralnost interpretacij preteklosti, zanimanje in vedoželjnost o preteklosti ter primernost besedila starosti in sposobnosti učencev in dijakov.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38547
  • dcterms:title
   • Kvalitativna in kvantitativna analiza učbenikov zgodovine
  • dcterms:creator
   • Andreja Valič Zver
   • Janez Globočnik
   • Vincenc Filipčič
  • dcterms:subject
   • analiza učbenikov zgodovine
   • učni načrti
   • učitelji zgodovine
   • avtorji učbenikov
   • izobraževalne založbe
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Zbirka zgodovinskega časopisa; 39
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (ur.)
   • Bojan Balkovec (ur.)
  • dcterms:date
   • 2010-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38547
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf