Poreklo in kulturna pripadnost slovenskih Judov - obdobja obravnave in pozni srednji vek

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa; 39


 • Podroben opis
  Pričujoč članek je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu na kratko opredelimo zgodovinska obdobja, ki so pri nas relevantna za vprašanje porekla slovenskih Judov z nekaj osnovnimi smernicami obravnave. Drugi del članka pa se osredotoči na vprašanja porekla in kulturne pripadnosti za obdobje visokega in poznega srednjega veka do leta 1515 in na osnovi analize podatkov o 355 različnih posameznikih potrdi domnevo, daje bil večji del tukajšnjih Judov domačinov in daje delež tistih Judov, ki so prispeli iz cesarskih dežel severno od Alp, najvišji v slovenski beneški Istri.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38542
  • dcterms:title
   • Poreklo in kulturna pripadnost slovenskih Judov - obdobja obravnave in pozni srednji vek
  • dcterms:creator
   • Klemen Jelinčič Boeta
  • dcterms:subject
   • Judje
   • Slovenija
   • imigracija
   • srednji vek
   • Aškenazi
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Zbirka zgodovinskega časopisa; 39
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (ur.)
   • Bojan Balkovec (ur.)
  • dcterms:date
   • 2010-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38542
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf