Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918 - 1941)

Avtor(ji): Cvirn, Janez
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa; 39


 • Podroben opis
  Če so ob zadnjem avstrijskem štetju prebivalstva leta 1910 na Spodjem Štajerskem prebivalci z nemškim »občevalnim jezikom« tovrili 15 % prebivalstva, so ob štetju 1921 tvorili le še 4,5 % in ob štetju 1931 2,3 % prebivalcev. Vzroki za drastičen upad števila nemškega prebivalstva na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama tičijo v sistematični in brezkompromisni »reasimilacijski« politiki, ki je izhajala iz prepričanja, da so spodnještajerski Nemci v bistvu »po sistemu pobarvani Slovenci«, torej nemškutarji. Posledica te politike je bilo tudi množično izseljevanje v Avstrijo, ki pa ga (vsaj trenutno) ni mogoče natančno kvantificirati.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38539
  • dcterms:title
   • Nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem v času med obema vojnama (1918 - 1941)
  • dcterms:creator
   • Janez Cvirn
  • dcterms:subject
   • Nemci
   • Kraljevina Jugoslavija
   • begunci
   • štetja prebivalstva
   • izseljevanje
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Zbirka zgodovinskega časopisa; 39
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (ur.)
   • Bojan Balkovec (ur.)
  • dcterms:date
   • 2010-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38539
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf