Koroški Slovenci - begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji

Avtor(ji): Grafenauer, Danijel
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (ur.), Bojan Balkovec (ur.)
Zbirka: Zbirka zgodovinskega časopisa; 39


 • Podroben opis
  Po razpadu avstro-ogrske monarhije in nastanku države južnih Slovanov leta 1918 ter po plebiscitu 1920 je prišlo do znatnih politično in ekonomsko pogojenih migracij, ko seje iz avstrijskih upravnih, univerzitetnih in industrijskih središč »vrnilo« veliko ljudi v južnoslovanske dežele. Zaradi odkritega protislovenskega pritiska - v manjši meri pa zaradi boljših zaposlitvenih in življenjskih možnosti - je Koroško zapustilo nekaj tisoč koroških Slovencev. Ta »eksodus« skoraj vse intelektualne elite označuje historična literatura kot najtežji poplebiscitni udarec za koroške Slovence.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38534
  • dcterms:title
   • Koroški Slovenci - begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji
  • dcterms:creator
   • Danijel Grafenauer
  • dcterms:subject
   • koroški Slovenci - begunci
   • pregnanstvo
   • migracije
   • Klub koroških Slovencev
   • medkulturni dialog
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Zbirka zgodovinskega časopisa; 39
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (ur.)
   • Bojan Balkovec (ur.)
  • dcterms:date
   • 2010-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38534
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf