Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini

Arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1997

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1997
Založnik(i): Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
Soavtor(ji): Katarina Kobilica, Eva Žigon
Identifier: COBISS.SI-ID 66566656


 • Podroben opis
  Pred tremi leti smo si v Zgodovinskem arhivu Ljubljana zastavili cilj, da v razdobju treh do štirih let pripravimo periodične razstave s katalogi, ki bodo temeljile na strokovnih raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hranimo (knjiga hiš, gradbeni načrti , urbanistični in regulacijski plani, grafike in vedute, fotografije in razglednice, listine, rokopisne in računske knjige, urbarji, seznami), in jih bosta izvedla vsaj dva avtorja arhivista. Vsebina in kontekst razstave in kataloga (s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva in znanstvenim aparatom) odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični , umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv, in jih še nismo imeli priložnosti predstaviti širši javnosti. Tak je naš namen, saj arhivskega gradiva razen redkih raziskovalcev večina meščanov Ljubljane in drugih ne pozna. Pobuda za začetek tri- oziroma štiriletnih period je prišla v času prenavljanja in otvoritve obnovljenih Plečnikovih tržnic. Prostor tržnic in živilskega trga z bližnjo oziroma neposredno okolico je uvodni del našega arhitekturnega in zgodovinskega orisa ter raziskovalnega cilja, ki ga prvega predstavljamo.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/3851
  • dcterms:title
   • Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovini
   • Arhitekturni in zgodovinski oris predela med Ljubljanico, Ciril-Metodovim trgom, Stritarjevo in Kopitarjevo ulico ter arhivsko gradivo Zgodovinskega arhiva Ljubljana
   • Razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana, avla Zgodovinskega arhiva Ljubljana, 1997
  • dcterms:creator
   • Jože Suhadolnik
   • Dragan Matić
  • dcterms:subject
   • Ljubljana
   • mestna jedra
   • tržnice
   • arhitektura
   • zgodovina
   • vedute
   • stavbna zgodovina
   • tlorisi
   • razstavni katalogi
   • Ljubljana
   • city's center
   • marketplace
   • arhitecture
   • history
   • ground plan
   • catalouges
  • dcterms:description
   • Pred tremi leti smo si v Zgodovinskem arhivu Ljubljana zastavili cilj, da v razdobju treh do štirih let pripravimo periodične razstave s katalogi, ki bodo temeljile na strokovnih raziskavah arhivskega gradiva, ki ga hranimo (knjiga hiš, gradbeni načrti , urbanistični in regulacijski plani, grafike in vedute, fotografije in razglednice, listine, rokopisne in računske knjige, urbarji, seznami), in jih bosta izvedla vsaj dva avtorja arhivista. Vsebina in kontekst razstave in kataloga (s poudarkom na reprodukcijah arhivskega gradiva in znanstvenim aparatom) odsevata, združujeta in zaokrožujeta urbanistični , umetnostnozgodovinski, zgodovinski pregled in oris dogajanja na določenem prostoru v preteklosti. Razstavljeni in v katalogu reproducirani so starejši in mlajši arhivski dokumenti, ki jih hrani naš arhiv, in jih še nismo imeli priložnosti predstaviti širši javnosti. Tak je naš namen, saj arhivskega gradiva razen redkih raziskovalcev večina meščanov Ljubljane in drugih ne pozna. Pobuda za začetek tri- oziroma štiriletnih period je prišla v času prenavljanja in otvoritve obnovljenih Plečnikovih tržnic. Prostor tržnic in živilskega trga z bližnjo oziroma neposredno okolico je uvodni del našega arhitekturnega in zgodovinskega orisa ter raziskovalnega cilja, ki ga prvega predstavljamo.
  • dcterms:publisher
   • Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Katarina Kobilica
   • Eva Žigon
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 66566656
  • dcterms:language
   • slv
   • eng
  • dcterms:isPartOf