Začetki politične pluralizacije v pojugoslovanski Sloveniji: vprašanje političnega nasledstva Koroščeve SLS

Avtor(ji): Ratej, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Bojan Balkovec (teh. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Srđan Milošević (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38446
  • dcterms:title
   • Začetki politične pluralizacije v pojugoslovanski Sloveniji: vprašanje političnega nasledstva Koroščeve SLS
  • dcterms:alternative
   • Beginnings of Political Pluralism in PostYugoslav Slovenia: The Question of Political Succession of the Slovenian People’s Party Led by Anton Korošec
  • dcterms:creator
   • Mateja Ratej
  • dcterms:subject
   • Slovenska ljudska stranka
   • zdomska Slovenska ljudska stranka
   • Marko Kremžar
   • Slovenski krščanski demokrati
   • Slovenska kmečka zveza-Ljudska stranka
   • Slovenian People’s Party
   • Slovenian People’s Party in diaspora
   • Marko Kremžar
   • Slovenian Christian Democrats
   • Slovenian Peasant Union-People’s Party
  • dcterms:abstract
   • Avtorica v prispevku prikaže poskuse konservativnih političnih strank ob začetkih politične pluralizacije v Sloveniji konec osemdesetih let 20. stoletja po vzpostavljanju kontinuitete s Koroščevo SLS, s čimer so stranke poskušale zmanjšati kadrovske, organizacijske in programske posledice primanjkljaja političnega delovanja po koncu jugoslovanskega enopartijskega socialističnega sistema. Vendar so spremenjene politične, gospodarske in kulturne razmere zahtevale nove načine nagovarjanja volilnega telesa, zato nova SLS in SKD nista mogla generirati političnega kapitala, ki je nekdanjo SLS zavihtel na mesto politične predstavnice Slovencev v večnacionalni in večkonfesionalni državi. V nadaljevanju se avtorica ukvarja z odnosom konservativnih političnih strank do Katoliške cerkve.
   • This paper presents attempts of the Slovene conservative political parties at the onset of political pluralism in Slovenia toward the end of the 1980s to establish the continuity with the Slovenian People’s Party from the time when it was led by Anton Korošec. By doing so, the conservative parties tried to diminish staffing, organizational, and program implications resulting from the lack of political activity after the end of the Yugoslav single-party socialist system. However, the changed political, economic, and cultural circumstances in independent Slovenia required new ways of addressing the electorate. As a result, the new Slovenian People’s Party and the Slovenian Christian Democrats were unable to generate the political capital that had enabled the former Slovenian People’s Party to assume the position of the political representative of the Slovene people in the multinational and multi-confessional country. The text next explores the relationship between the conservative political parties and the Catholic Church.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (teh. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Srđan Milošević (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38446
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf