Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630)

Avtor(ji): Zwitter, Žiga
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Bojan Balkovec (teh. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Srđan Milošević (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38436
  • dcterms:title
   • Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630)
  • dcterms:alternative
   • History of Weather and Climate in Calendars and Manorial Minutes of Tomaž Hren, Bishop of Ljubljana (1597–1630)
  • dcterms:creator
   • Žiga Zwitter
  • dcterms:subject
   • koledarji
   • gospoščinski protokoli
   • vremenska zgodovina
   • klimatska zgodovina
   • zgodnji novi vek
   • calendars
   • manorial minutes
   • weather history
   • climate history
   • Early Modern Era
  • dcterms:description
   • Koledarji z rokopisnimi noticami Tomaža Hrena vsebujejo številne opise vremena na dnevni ravni, zlasti za 15 novoletnih dvanajstdnevij. Analiza temperaturnih in padavinskih razmer temelji na njihovi pretvorbi v simbole. V koledarje in gornjegrajska gospoščinska protokola je škof Hren predvsem v drugem in tretjem desetletju 17. stoletja zapisal tudi številne podatke o vremenu daljših časovnih enot. Ujemanje anomalij s srednjeevropskimi je veliko, a ne popolno. Hrenovi vremenski podatki so omogočili razbrati nekatere podnebne značilnosti delov slovenskega ozemlja v zgodnjem 17. stoletju.
  • dcterms:abstract
   • Calendars with handwritten notices written by Bishop Tomaž Hren contain a number of descriptions on daily weather conditions, especially for fifteen periods of the twelve days between Christmas and Epiphany. Analysis of temperature and precipitation conditions is based on their conversion into symbols. Particularly in the second and the third decade of the 17th century, Bishop Hren entered in the calendars and in his two manorial minutes from Gornji Grad extensive data on weather conditions during lengthier periods of time. According to the analysis, the resulting weather anomalies generally, although not entirely, match the weather data recorded in other parts of Central Europe. Hren’s entries made it possible to discern certain climatic characteristics of some parts of the Slovene territory in the early 17th century.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (teh. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Srđan Milošević (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38436
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf