»Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza«. Dejavnost kmetov v politično-vojaških in družbenih konfliktih visokega srednjega veka

Avtor(ji): Velkavrh, Jernej
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Bojan Balkovec (teh. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Srđan Milošević (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38431
  • dcterms:title
   • »Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza«. Dejavnost kmetov v politično-vojaških in družbenih konfliktih visokega srednjega veka
  • dcterms:alternative
   • “Peasants’ Spears May Sometimes Harm the Knight.” Peasants in Military and Social Conflicts of the High Middle Ages
  • dcterms:creator
   • Jernej Velkavrh
  • dcterms:subject
   • kmetje
   • srednji vek
   • vojaška zgodovina
   • kmečki upori
   • peasants
   • Middle Ages
   • military history
   • peasants revolts
  • dcterms:abstract
   • Prispevek poskuša osvetliti kmečko soustvarjanje dogodkovne zgodovine v času uveljavitve fevdalizma. Pojavi, kot so kmečki upori in kmečki odpor proti fevdalni ureditvi, gibanje za božji mir, udeležba kmetov v srednjeveškem vojskovanju in vsakdanji konflikti med kmeti samimi, namreč opozarjajo na to, da srednjeveško plemstvo ni doseglo enostavne in enkratne zmage, s katero je za dolgo časa utišalo preproste podeželane. Srednjeveški viri, ki so pri družbenih vprašanjih motrili tudi konflikte, ponujajo vpogled v družbeno interakcijo, v kateri so škarje resda v rokah elite, a tudi kmetje niso izpustili iz svojih rok platna.
   • This paper explores to what extent the peasant population participated in and co-created event history during the introduction and consolidation of the feudalism. Peasant revolts and resistance to the feudal system, the Peace of God movement, peasant participation in medieval warfare, and daily conflicts among peasants themselves, all indicate that the victory of the medieval nobility with which it silenced the common rural people for a long time was neither easily achieved nor final. Medieval sources that explored social issues and also took into account various conflicts, give an insight into the social interaction of that time. While it is true that the shears were indeed in the hands of the ruling elite it is also true that the peasant population firmly held the linen in their hands.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (teh. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Srđan Milošević (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38431
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf