SOE agents in Austria: Persecution, PostWar Integration and Memory

Avtor(ji): Pirker, Peter
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38413
  • dcterms:title
   • SOE agents in Austria: Persecution, PostWar Integration and Memory
  • dcterms:alternative
   • Agenti SOE v Avstriji. Preganjanje, povojna integracija in spomin
  • dcterms:creator
   • Peter Pirker
  • dcterms:subject
   • WWII
   • Slovenia
   • Resistance
   • memory
   • 2. svetovna vojna
   • Avstrija
   • Slovenija
   • odpor
   • spomin
  • dcterms:abstract
   • Med drugo svetovno vojno je britanska vojna obveščevalna služba (Specials Operations Executive, s kratico SOE) tudi v Avstriji izvajala tajne operacije, da bi pospešila protinemški odpor. Članek obravnava socialno in politično reintegracijo avstrijskih agentov SOE in kulturo spominjanja po letu 1945. Osredotoča se na tri skupine agentov, ki so ali izgubili življenje med izvajanjem svojih nalog ali pa preživeli in po vojni ostali v Avstriji: na socialistične izgnance, na dezerterje iz Wermachta, in pa na primer Alfgarja Hesketha-Pricharda, častnika britanske SOE, ki je tesno sodeloval s slovenskimi partizani na Koroškem. Članek temelji na obsežnih arhivskih raziskavah, biografskih intervjujih in na oceni ego-dokumentov.
   • During World War II, the British wartime secret service Special Operations Executive (SOE) undertook secret operations to foster resistance in Austria. This article explores the social and political reintegration of Austrian SOE agents and the culture of memory after 1945. The focus lies on three groups of agents who either died during their missions or survived and stayed in Austria after the war: socialist exiles, Wehrmacht deserters and, as a single case, British SOE offi cer Alfgar Hesketh-Prichard who had closely collaborated with the Carinthian Slovene Partisans. The article is based on extensive research in archives, as well as the evaluation of ego-documents and biographical interviews.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (tehn. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38413
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf