Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v pravnih dokumentih v Sloveniji (1958–1980)

Avtor(ji): Ivanec, Staša
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38412
  • dcterms:title
   • Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v pravnih dokumentih v Sloveniji (1958–1980)
  • dcterms:alternative
   • Children and Adolescents with Physical and Mental Disabilities in Slovene Legal Documents (1958–1980)
  • dcterms:creator
   • Staša Ivanec
  • dcterms:subject
   • pomožne šole
   • posebne šole
   • zavodi za usposabljanje
   • organizacije za usposabljanje
   • special schools
   • special education institutes
   • special education organizations
  • dcterms:abstract
   • V pričujočem prispevku želimo s pomočjo pravnih dokumentov, objavljenih v Uradnem listu FLRJ, LRS, SFRJ in SRS v obdobju 1958–1980, prikazati družbeno skrb za otroke in mladostnike z motnjami v telesnem in duševnem razvoju s poudarkom na razvoju posebnega šolstva v Sloveniji. Zaradi tega preučevano razdobje delimo v tri samostojne faze: razvoj posebnih šol (1958–1968), obdobje zavodov za usposabljanje (1968–1976) ter doba organizacij za usposabljanje (od leta 1976). V navedenih obdobjih lahko sledimo tudi spremembam denarnih in drugih oblik socialne pomoči, namenjenim osebam z motnjami v telesnem in duševnem razvoju do leta 1980.
   • With particular emphasis on the development of special education in Slovenia, this paper discusses social care for children and adolescents with physical and mental disabilities. It is based on data obtained between 1958 and 1980 from legal documents published in the Offi cial Journal of the Federal People’s Republic of Yugoslavia (FLRJ); of the People’s Republic of Slovenia (LRS); of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia (SFRJ); and of the Socialist Republic of Slovenia (SRS). The period in question is divided into the following three separate phases: the development of special schools (1958-1968); the period of special education institutes (1968-1976); and the period of special education organizations (since 1976). These periods also provide an insight into the changing fi nancial and other forms of social assistance for people with physical and mental disabilities until 1980.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (tehn. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38412
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf