Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok v prvi polovici 20. stoletja

Avtor(ji): Hacin, Nevenka
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38405
  • dcterms:title
   • Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok v prvi polovici 20. stoletja
  • dcterms:alternative
   • The Impact of Social and Dwelling Conditions on the Lives of Children from Zasavje in the First Half of the 20th Century
  • dcterms:creator
   • Nevenka Hacin
  • dcterms:subject
   • črni revir
   • kmečki otroci
   • otroci v delavskih kolonijah
   • menjava fizičnega dela žena delavcev za kmečke dobrine
   • predšolski otroci – otroci v vrtcih
   • the black district
   • farm children
   • children in working-class colonie
   • exchange of physical labor of worker’s wives for farm goods
   • pre-school children – kindergarten children
  • dcterms:abstract
   • V prispevku je predstavljeno življenje otrok na območju »črnega revirja« do srede 20. stoletja. Pri prikazu otroštva so opredeljene geografske in družbene značilnosti območja, saj so vplivale na nastanek specifi čnih gospodarskih razmer in različnih bivalnih okolij med industrializacijo, s tem pa neposredno določale socialni položaj prebivalstva, ki se je odražal tudi v vsakdanjem življenju otrok, tako v ožji – družini, kot v širši družbeni skupnosti – vrtcu, šoli.
   • Focusing on the period prior to the mid-20th century, this paper investigates the lives of children living in the mining region of Zasavje, the so-called black district. Their childhood years were defi ned by the local geographical and social circumstances of that period that had signifi cantly infl uenced the formation of specifi c economic circumstances and diverse dwelling conditions during the period of industrialization. As a result, they directly determined the social position of the local population that was also refl ected in the daily life of the children of Zasavje, be it within their immediate family or in the wider social community, for example in kindergarten and in school
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (tehn. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38405
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf