Družba in gospodarstvo med obema vojnama (Vprašanja ravni modernizacij)

Avtor(ji): Lazarević, Žarko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38404
  • dcterms:title
   • Družba in gospodarstvo med obema vojnama (Vprašanja ravni modernizacij)
  • dcterms:alternative
   • Society and Economy in the Period between WWI and WWII: The Level of Modernization
  • dcterms:creator
   • Žarko Lazarević
  • dcterms:subject
   • družba
   • gospodarstvo
   • obdobje med vojnama
   • modernizacija
   • Slovenija
   • society
   • economy
   • interwar perioid
   • modernization
   • Slovenia
  • dcterms:abstract
   • Tema razprave je družba in gospodarstvo v Sloveniji med obema vojnama. Ta čas je obravnavan s stališča modernosti. Kot osnovno značilnost avtor izpostavi prepletanje različnih stanj modernosti, saj modernizacija ni imela enakega ritma. Slovensko družbo tega časa bi lahko opredelili kot družbo nasprotij, druga ob drugi, nemalokrat tudi druga mimo druge so obstajale predmoderne in moderne ekonomske in socialne oblike. To je bila še vedno družba, ki je bila razpeta med napredujočo modernizacijo in tveganji, ki jih je ta prinašala.
   • This paper investigates the society and economy of Slovenia in the interwar period and from the perspective of modernity. Particularly typical for this period was the intertwinement of different levels of modernity since the rhythm of modernity was by no means uniform. The then Slovene society could be defi ned as a society of contrasts in which premodern and modern economic and social forms existed side by side, occasionally even without any contact. This was still a society torn between progressive modernization and the risks that such progress entailed.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Peter Štih (odg. ur.)
   • Dušan Mlacović (nam. odg. ur.)
   • Bojan Balkovec (tehn. ur.)
   • Nives Sulič Dular (prev. ang.)
   • Saša Mlacović (prev. ang.)
   • Mariann Nagy (prev. ang.)
   • Dóra Czeferner (prev. ang.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38404
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf