Zgodovinski časopis, 2013, št. 3-4

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Bojan Balkovec (teh. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Srđan Milošević (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Jernej Velkavrh: »Včasih lahko sulice kmetov poškodujejo viteza«. Dejavnost kmetov v politično-vojaških in družbenih konfliktih visokega srednjega veka
 • Žiga Zwitter: Vremenska in klimatska zgodovina v koledarjih in podložniških dnevnikih ljubljanskega škofa Tomaža Hrena (1597–1630)
 • Peter Mikša: Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje
 • Mariann Nagy: The regional structure of the Hungarian agriculture in the beginning of the 20th century
 • Kornelija Ajlec: Jugoslovanski begunci v Egiptu in njihova politična opredeljenost 1943–1946
 • Srđan Milošević: Interpretacija istorije u Rešenju o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića
 • Mateja Ratej: Začetki politične pluralizacije v pojugoslovanski Sloveniji: vprašanje političnega nasledstva Koroščeve SLS
 • Slovensko zgodovinopisje po drugi svetovni vojni v zrcalu Zgodovinskega časopisa Okrogla miza, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 6. december 2012
 • Aleš Gabrič: Slovenski zgodovinski atlas še vedno buri duhove
 • Franc Rozman: Prof. dr. Walter Lukan – sedemdesetletnik
 • Rok Stergar: Janez Cvirn (1960–2013)
 • Natalija Mihelčič: Peter Burke, Kaj je kulturna zgodovina. Ljubljana: Založba Sophia, 2007, 175 str.
 • Ignacij Voje: Nella Lonza, Kazalište vlasti. Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb–Dubrovnik: HAZU Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2009, 585 str. (Posebna izdanja. Serija: Monografije, knj. 29)
 • Franc Rozman: Rudolf Agstner, Elmar Samsinger (Hrsg.), Österreich in Istanbul. K.u.K Präsenz im Osmanischen Reich. Wien, Berlin: Lit. Verlag 2010, 388 str
 • Jože Maček: Tristram Hunt, Friedrich Engels: Der Mann der den Marxismus erfand. 2. Auflage. Aus dem Englischen von Klaus-Dieter Schmidt. Berlin: Propyläen Ullstein Buchverlage GmbH, 2012, 574 str.
 • Peter Vodopivec: Bojan Godeša, Čas odločitev, Katoliški tabor in začetek okupacije, Premiki, Ljubljana: Mladinska knjiga 2011, 349 str.
 • Jože Maček: Anton Suhadolc, Življenje in delo profesorja Riharda Zupančiča. Ljubljana: DMFO – Založništvo, 2011, 193 st
 • Jože Maček: Joachim Radkau, Die Ära der Ökologie. Eine Weltgeschichte. München: Verlag C. H. Beck oHG, 2011, 782 str.