Zgodovinski časopis, 2013, št. 1-2

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2013
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Peter Štih (odg. ur.), Dušan Mlacović (nam. odg. ur.), Bojan Balkovec (tehn. ur.), Nives Sulič Dular (prev. ang.), Saša Mlacović (prev. ang.), Mariann Nagy (prev. ang.), Dóra Czeferner (prev. ang.)
Posamezni prispevki:
 • Monique O’Connell: Individuals, Families, and the State in Early Modern Empires: the case of the Venetian Stato da Mar
 • Mitja Potočnik: Valvasorjeva navezanost na nekatere svoje knjige ob koncu njegovega življenja
 • Alojz Cindrič: Študentke s Kranjske na dunajski univerzi 1897–1918
 • Irena Selišnik: Zborovanja na Kranjskem v letih 1900–1913 in razmerja moči: »Ako hočemo biti zmagovavci moramo poučevati ljudstvo po shodih…«
 • Žarko Lazarević: Družba in gospodarstvo med obema vojnama (Vprašanja ravni modernizacij)
 • Nevenka Hacin: Vpliv družbenih razmer in bivalnega okolja na življenje zasavskih otrok v prvi polovici 20. stoletja
 • Bojan Godeša: O političnem delovanju ljubljanskega škofa dr. Gregorija Rožmana v prvih mesecih okupacije
 • Staša Ivanec: Otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju v pravnih dokumentih v Sloveniji (1958–1980)
 • Peter Pirker: SOE agents in Austria: Persecution, PostWar Integration and Memory
 • Boris Golec: K prikazu novejše zgodovine v Slovenskem zgodovinskem atlasu (Ljubljana, Nova revija, 2011)
 • Jurij Hadalin: 36. zborovanje Zveze zgodovinskih društev Slovenije, Rogla, 18.–20. oktober 2012
 • Aleksej Kalc: Mednarodni posvet Prebivalstvo v Sloveniji in sosednjih deželah v zgodovinski perspektivi: raziskovalni izzivi historične demografije, Koper, 13. in 14. december 2012
 • Kajetan Gantar: Herwig Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum – Das Weißbuch der Salzburger Kirche über die erfolgreiche Mission in Karantanien und Pannonien mit Zusätzen und Ergänzungen. Herausgegeben, übersetzt und kommentiert und um die Epistola Theotmari wie
 • Ignacij Voje: Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosaća. Sarajevo: Institut za istoriju, 2009, 526 str. (Historijske monografi je, knj. 4).
 • Erik Toth: Claudio Povolo, Zanzanù: Il bandito del lago (1576–1617)
 • Željko Oset: Matthias Krüger in Isabella Woldt (ur.), Im Dienst der Nation, Identitätsstiftungen und Identitätbrüche in Werken der bildenden Kunst. Hamburg: Akademie Verlag, 2011, str. 408.
 • Bojan Balkovec: Aleksander Lorenčič, Prelom s starim in začetek novega, Tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990–2004). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2012. 520 strani (Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 15).