Lakote in pomanjkanje: slovenski primer

Dearth and Famines: Case of Slovenia

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Žarko Lazarević, Marta Rendla, Mojca Šorn (prog. odb.)
Posamezni prispevki:
 • Damijan Guštin / Žarko Lazarević: Uvod
 • Luca Mocarelli: Beyond Malthus and Sen. Some Thoughts about the Reasons of Dearth and Famines
 • Luca Mocarelli: Discussion
 • Aleksander Panjek: Prehrana, pomanjkanje in ekonomska gibanja med 16. in 18. stoletjem na primorskem podeželju
 • Andrej Studen: Študija primera pomanjkanja in lakote na Notranjskem 1864-1865
 • Stane Granda: Latentne in ciklične lakote našega podeželja
 • Igor Grdina: “Ljud pa vpije: Kruha, kruha!” (Jovan Vesel-Koseski)
 • Nataša Hönig: Odnos Kranjske hranilnice do malega kmeta v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja
 • Stane Granda / Aleksander Panjek / Mojca Šorn: Razprava
 • Žarko Lazarević / Aleksander Panjek / Luca Mocarelli: Predstavitev knjige Integrated Peasant Economy in a Comparative Perspective; Alps, Scandinavia and Beyond, ur. Aleksander Panjek, Jesper Larsson and Luca Mocarelli
 • Neja Blaj Hribar: Pomanjkanje v Ljubljani po velikonočnem potresu 1895
 • Petra Svoljšak: Ali je lakota ukrojila usodo Avstro-Ogrske v 1. svetovni vojni?
 • Bojan Himmelreich: Pomanjkanje prehrane med 1. svetovno vojno v Celju
 • Andrej Studen / Franc Rozman / Neja Blaj Hribar / Srečo Dragoš / Bojan Himmelreich / Igor Grdina / Petra Svoljšak / Mojca Šorn: Razprava
 • Mojca Šorn: »Pogled v bodočnost je teman in obupen.« Pomanjkanje in lakota v času prve in druge svetovne vojne
 • Dunja Dobaja: Od Ljudske kuhinje na Streliški do Ljudske kuhinje na Zaloški cesti v Ljubljani
 • Marta Rendla: Prehrana Slovencev v socializmu: Kako smo se približevali prehranskim standardom?
 • Srečo Dragoš: Eksistenčna kriza (delavstva) v 30. letih prejšnjega stoletja in njena aktualnost za sodobno socialno politiko
 • Andrej Studen / Stane Granda / Srečo Dragoš / Žarko Lazarević: Razprava


  • Podroben opis
   Na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani je 21. in 22. novembra 2017 potekal dvodnevni znanstveni simpozij z naslovom Lakote in pomanjkanje: slovenski primer. Predavatelji so na ravni pojavnih oblik na ozadju družbenih, ekonomskih, vojaških ali naravnih vzrokov odpirali vprašanja o prehrani, pomanjkanju in odkriti lakoti. Na študiji primerov so bile izpostavljene značilnosti pomanjkljive prehrane ali odkrite lakote, kot občih, lokalnih ali družbeno skupinskih oziroma osebnih historičnih izkušenj. Predstavljena so bila vprašanja vsakodnevnih življenjskih strategij in praks ter racionalizacije stvarnosti v razmerah pomanjkanja ali lakote, kot tudi vsebinske analize dolgoročno spreminjajočih se vzorcev prehranjevanja v odvisnosti od splošne ravni družbene prehrambne blaginje. Odprte so bile tudi vsebine družbenega imaginarija prehrane kot življenjske nuje, pomanjkanja in lakote kot življenjske izkušnje v medijskem ali literarnozgodovinskem diskurzu.