Gradivo komisije za imenovanje ulic

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1948
Identifier: SI_ZAL_LJU/0346, škatla 36, a. e. 301


  • Podroben opis
    Več seznamov in dopisov Komisije za imenovanje ulic MLO Ljubljana med letoma 1948 in 1955.