Nadvojvoda Evgen 1863–1954

Avtor(ji): Antoličič, Gregor
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  Avtor v članku Nadvojvoda Evgen 1863–1954 obravnava osnovno biografsko skico nadvojvode Evgena od njegovega rojstva do prvih mesecev po vstopu Kraljevine Italije v prvo svetovno vojno. Nadvojvoda Evgen je bil rojen leta 1863 in je pripadal habsburški dedni hiši. V toku svojega življenja je zgradil izjemno vojaško kariero, ki je dosegla svoj vrhunec v času prve svetovne vojne. Nadvojvoda Evgen je namreč po odhodu Oskarja Potioreka z mesta poveljnika avstro-ogrske vojske na Balkanu postal njegov naslednik. Na tem položaju je ostal do maja leta 1915, ko je Kraljevina Italija vstopila v vojno. V tistem trenutku je nadvojvoda Evgen postal poveljnik novoustanovljenega poveljstva jugozahodne fronte. Iz slovenske perspektive je to dejstvo pomembno ne samo zato, ker je pod to poveljstvo spadalo tudi bojišče ob Soči, ampak ker je bilo poveljstvo jugozahodne fronte med majem 1915 in marcem 1916 in nato še od marca 1917 do novembra 1917 nastanjeno v Mariboru. Mesto ob Dravi je s prisotnostjo tako visokega in za naše dežele izredno pomembnega poveljstva v času vélike vojne doseglo v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti izjemen položaj. Nadvojvoda Evgen in širši javnosti morda bolj znani Svetozar Boroević de Bojna tako predstavljata ključni osebi pri organizaciji in izvedbi vojaških akcij na soškem bojišču. Temelj pričujočega članka predstavlja predstavitev vojaške kariere nadvojvode Evgena, ki ga je pripeljala do zasedbe pomembnega položaja od začetka prve svetovne vojne naprej. Hkrati pa pričujoči članek predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje delovanja nadvojvode Evgena v času prve svetovne vojne.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38181
  • dcterms:title
   • Nadvojvoda Evgen 1863–1954
  • dcterms:creator
   • Gregor Antoličič
  • dcterms:subject
   • nadvojvoda Evgen
   • prva svetovna vojna
   • soška fronta
   • poveljstvo jugozahodne fronte
   • Maribor
   • Archduke Eugen
   • World War I
   • Isonzo Front
   • Command of the South-West Front
   • Maribor
  • dcterms:description
   • Avtor v članku Nadvojvoda Evgen 1863–1954 obravnava osnovno biografsko skico nadvojvode Evgena od njegovega rojstva do prvih mesecev po vstopu Kraljevine Italije v prvo svetovno vojno. Nadvojvoda Evgen je bil rojen leta 1863 in je pripadal habsburški dedni hiši. V toku svojega življenja je zgradil izjemno vojaško kariero, ki je dosegla svoj vrhunec v času prve svetovne vojne. Nadvojvoda Evgen je namreč po odhodu Oskarja Potioreka z mesta poveljnika avstro-ogrske vojske na Balkanu postal njegov naslednik. Na tem položaju je ostal do maja leta 1915, ko je Kraljevina Italija vstopila v vojno. V tistem trenutku je nadvojvoda Evgen postal poveljnik novoustanovljenega poveljstva jugozahodne fronte. Iz slovenske perspektive je to dejstvo pomembno ne samo zato, ker je pod to poveljstvo spadalo tudi bojišče ob Soči, ampak ker je bilo poveljstvo jugozahodne fronte med majem 1915 in marcem 1916 in nato še od marca 1917 do novembra 1917 nastanjeno v Mariboru. Mesto ob Dravi je s prisotnostjo tako visokega in za naše dežele izredno pomembnega poveljstva v času vélike vojne doseglo v primerjavi z drugimi slovenskimi mesti izjemen položaj. Nadvojvoda Evgen in širši javnosti morda bolj znani Svetozar Boroević de Bojna tako predstavljata ključni osebi pri organizaciji in izvedbi vojaških akcij na soškem bojišču. Temelj pričujočega članka predstavlja predstavitev vojaške kariere nadvojvode Evgena, ki ga je pripeljala do zasedbe pomembnega položaja od začetka prve svetovne vojne naprej. Hkrati pa pričujoči članek predstavlja osnovo za nadaljnje raziskovanje delovanja nadvojvode Evgena v času prve svetovne vojne.
   • In the article Archduke Eugen 1863–1954 the author deals with the basic biography of Archduke Eugen from his birth until the first months after the Italian involvement into World War I. Archduke Eugen was born in 1863 as a member of the Habsburg dynasty. During his lifetime Eugen achieved a magnificent military career, culminating during the World War I. In fact, after Oskar Potiorek had left the position of the Commander of the Balkan Army, Eugen became his successor. Archduke Eugen remained in this position until May 1915, when Italy entered the war. At this time he became the Commander of the newly-established Command of the South-West Front. From the Slovenian perspective this fact matters not only because the Isonzo Front was under this Command, but also because between May 1915 and March 1916 as well as between March 1917 and November 1917 the headquarters of the Command of the South-West Front were located in the Slovenian city of Maribor. Because of the presence of this Command during the Great War, this city by the river Drava attained an exceptional position in comparison with other Slovenian cities. Archduke Eugen and the renowned Svetozar Boroević von Bojna represent the key protagonists of the organisation and implementation of military actions on the Isonzo battlefield. The core of this article consists of the presentation of the military career of Archduke Eugen, which led him to attain important positions since the beginning of World War I. At the same time the article represents a foundation for the further research of Archduke Eugen's activities during World War I.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38181
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf