Učilnica na prostem – Primer Poti miru

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  ot miru od Alp do Jadrana je projekt, ki je nastal pod okriljem Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju. V naravi gre za traso, ki poteka po ostalinah soške fronte, idejno pa izpostavlja vrednoto miru in spomina nujnega dela kolektivne zavesti naroda, ki tudi tragedijo prve vojne lahko sporoča v luči pomembne dediščine preteklosti. Kot taka je izjemen didaktični element, saj avtentične lokacije, prostori spomina, ponujajo neposredno vez s preteklim in omogočajo učinkovito izvajanje učilnice na prostem.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38180
  • dcterms:title
   • Učilnica na prostem – Primer Poti miru
  • dcterms:creator
   • Petra Testen
   • Tadej Koren
  • dcterms:subject
   • prva svetovna vojna
   • učilnica na prostem
   • prostor spomina
   • Pot miru od Alp do Jadrana
   • WW1
   • open‑air classroom
   • area of remembrance
   • Walk of Peace from the Alps to the Adriatic
  • dcterms:description
   • ot miru od Alp do Jadrana je projekt, ki je nastal pod okriljem Ustanove Fundacija Poti miru v Posočju. V naravi gre za traso, ki poteka po ostalinah soške fronte, idejno pa izpostavlja vrednoto miru in spomina nujnega dela kolektivne zavesti naroda, ki tudi tragedijo prve vojne lahko sporoča v luči pomembne dediščine preteklosti. Kot taka je izjemen didaktični element, saj avtentične lokacije, prostori spomina, ponujajo neposredno vez s preteklim in omogočajo učinkovito izvajanje učilnice na prostem.
   • he Walk of Peace from the Alps to the Adriatic is a project created under the auspices of the Walk of Peace in the Soča Region Foundation. Walk of Peace is a trail following the remnants of the Isonzo Front. Its intention is to emphasise the values of peace and remembrance of an essential part of the nation's collective consciousness, conveying the tragedy of World War I in light of the important historical heritage. Thus this trail is an extraordinary didactic element, as its authentic locations and areas of remembrance provide a direct link with the past and allow for the efficient implementation of an open‑air classroom.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38180
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf