Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali uživač?

Avtor(ji): Nećak, Dušan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  Prispevek spreminja oz. dopolnjuje dosedanje vedenje o življenju feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne. Obenem poskuša dati tudi odgovore na nekatere dileme, ki se pojavljajo v njegovem življenjepisu. Govori o vprašanjih in dilemah, kot so: je bil junak ali uživač, je bil Hrvat ali Srb, se je rodil v Mečenčanih ali Umetiću, kdaj je bil poplemeniten, leta 1902 ali 1905, je sploh bil baron, in o tem, kdaj in kakšna odlikovanja reda Marije Terezije je dobil.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38179
  • dcterms:title
   • Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali uživač?
  • dcterms:creator
   • Dušan Nećak
  • dcterms:subject
   • prva svetovna vojna
   • soška fronta
   • feldmaršal Boroević
   • World War I
   • the Isonzo Front
   • Field Marshall Boroević
  • dcterms:description
   • Prispevek spreminja oz. dopolnjuje dosedanje vedenje o življenju feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne. Obenem poskuša dati tudi odgovore na nekatere dileme, ki se pojavljajo v njegovem življenjepisu. Govori o vprašanjih in dilemah, kot so: je bil junak ali uživač, je bil Hrvat ali Srb, se je rodil v Mečenčanih ali Umetiću, kdaj je bil poplemeniten, leta 1902 ali 1905, je sploh bil baron, in o tem, kdaj in kakšna odlikovanja reda Marije Terezije je dobil.
   • The article alters or amends the previous realisations about the life of Field Marshall Svetozar Boroević von Bojna. At the same time it also attempts to provide answers to certain dilemmas arising from his biography. It discusses the questions and dilemmas like: was he a hero or bon vivant? Was he Croatian or Serbian, born in Mečenčani or Umetić? When was he ennobled, in 1902 or 1905? Was he a baron at all? It also clarifies which decorations of the Order of Maria Theresa he received and when.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38179
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf