Prva svetovna vojna in Slovenci: 1994–2014

Avtor(ji): Svoljšak, Petra
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  Razprava obravnava slovensko zgodovinsko produkcijo o prvi svetovni vojni od leta 1994 do leta 2014 in je nadaljevanje komentirane bibliografije, ki je zajela obdobje med letoma 1918 in 1993. V obravnavanem obdobju je bil zabeležen ne le velik porast pisane besede, temveč tudi vsebinski premik od »jugoslovanskih« tem, ki so krojile državotvorni spomin po 1. svetovni vojni, pa preko umika tematike 1. svetovne vojne v senco zgodovinskih obravnav, vse do tematsko zelo raznovrstnega raziskovanja. Osrednja tema je zagotovo soška fronta, zanimanje se usmerja na izkušenjsko plat vojne, na vprašanja žensk, vloge cerkve, padlih vojakov in s tem povezanim (pre)oblikovanja spomina in spominske krajine v zadnjih desetletjih.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38178
  • dcterms:title
   • Prva svetovna vojna in Slovenci: 1994–2014
  • dcterms:creator
   • Petra Svoljšak
  • dcterms:subject
   • prva svetovna vojna
   • slovensko zgodovinopisje in publicistika
   • bibliografija 1994 – 2014
   • World War I
   • Slovenian historiography and journalism
   • bibliography 1994 - 2014
  • dcterms:description
   • Razprava obravnava slovensko zgodovinsko produkcijo o prvi svetovni vojni od leta 1994 do leta 2014 in je nadaljevanje komentirane bibliografije, ki je zajela obdobje med letoma 1918 in 1993. V obravnavanem obdobju je bil zabeležen ne le velik porast pisane besede, temveč tudi vsebinski premik od »jugoslovanskih« tem, ki so krojile državotvorni spomin po 1. svetovni vojni, pa preko umika tematike 1. svetovne vojne v senco zgodovinskih obravnav, vse do tematsko zelo raznovrstnega raziskovanja. Osrednja tema je zagotovo soška fronta, zanimanje se usmerja na izkušenjsko plat vojne, na vprašanja žensk, vloge cerkve, padlih vojakov in s tem povezanim (pre)oblikovanja spomina in spominske krajine v zadnjih desetletjih.
   • The paper examines the Slovenian historiographic production about the topic of World War I from 1994 to 2014 and represents a continuation of a commented bibliography, which encompassed the period from 1918 to 1993. The time between 1994 and 2014 was characterised by enormous production and a shift of the contents from the »Yugoslav« themes, which had tailored the statehood remembrance after World War I; the decline of the World War I themes as the focus shifted to the historiographic examination of World War II; and the very diversified research in the last period. The central theme of the historical writings is the Soča/Isonzo Front, but not merely as a military process: the focus shifted on the level of the soldiers’ experience, gender studies, the role of the Church, fatalities among soldiers, and remembrance of World War I. All of these issues have been subjected to historical research as well.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38178
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf