K razumevanju ženskega dela v veliki vojni

Avtor(ji): Strle, Urška
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  Članek se ukvarja s presekom vojne ekonomije in ženske delovne sile med prvo svetovno vojno ter posveča posebno pozornost slovenskemu prebivalstvu. Z uporabo številnih virov skuša avtorica sintetizirati splošnosti in posebnosti ženske vključitve v vojno gospodarstvo v t. i. slovenskih deželah. Vojno gospodarstvo razumemo v najširšem pomenu besede in vključuje ne samo oboroževanja in na vojno vezane proizvodnje, ampak tudi pereče vprašanje preskrbe za vojsko in civilno prebivalstvo.
  
  Gospodarska vloga slovenskih dežel, ki je bila v habsburškem okviru obrobna, in socialna struktura njenih prebivalcev sta globoko vplivali na načine, kako so se ženske vključevale v domačo fronto. Avtorica trdi, da senzacionalne podobe iz zahodne Evrope, ki prikazujejo množično vključenost žensk v vojno industrijo, niso tipične za slovenski prostor. Kljub temu vloga žensk v vojnem gospodarstvu ne bi smela biti podcenjena, saj so predstavljale večino gospodarsko aktivnega prebivalstva, ki je podpiralo ne samo civilno družbo, ampak tudi vojsko.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38176
  • dcterms:title
   • K razumevanju ženskega dela v veliki vojni
  • dcterms:creator
   • Urška Strle
  • dcterms:subject
   • prva svetovna vojna
   • vojno gospodarstvo
   • žensko delo
   • domača fronta
   • World War I
   • war economy
   • women’s work
   • home front
  • dcterms:description
   • Članek se ukvarja s presekom vojne ekonomije in ženske delovne sile med prvo svetovno vojno ter posveča posebno pozornost slovenskemu prebivalstvu. Z uporabo številnih virov skuša avtorica sintetizirati splošnosti in posebnosti ženske vključitve v vojno gospodarstvo v t. i. slovenskih deželah. Vojno gospodarstvo razumemo v najširšem pomenu besede in vključuje ne samo oboroževanja in na vojno vezane proizvodnje, ampak tudi pereče vprašanje preskrbe za vojsko in civilno prebivalstvo. Gospodarska vloga slovenskih dežel, ki je bila v habsburškem okviru obrobna, in socialna struktura njenih prebivalcev sta globoko vplivali na načine, kako so se ženske vključevale v domačo fronto. Avtorica trdi, da senzacionalne podobe iz zahodne Evrope, ki prikazujejo množično vključenost žensk v vojno industrijo, niso tipične za slovenski prostor. Kljub temu vloga žensk v vojnem gospodarstvu ne bi smela biti podcenjena, saj so predstavljale večino gospodarsko aktivnega prebivalstva, ki je podpiralo ne samo civilno družbo, ampak tudi vojsko.
   • The economic role of the Slovenian lands, peripheral within the Habsburg Monarchy, and the social structure of the Slovenian population profoundly affected the way how women were being included into the activities at the home front. The author argues that the sensational images from Western Europe, presenting a massive inclusion of women into the war industry, are not typical for the Slovenian space. However, the role of women in the war economy should not be underestimated, for they represented the majority of economically active population, supporting not only the civil society but also the army.
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38176
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf