The Spirit of 1914 in Austria-Hungary

Avtor(ji): Cornwall, Mark
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)


 • Podroben opis
  Članek preučuje »duh leta 1914« v Habsburški monarhiji – mit, da je v prvem poletju velike vojne, ko so bili vojaki poslani v boj proti srbskim in ruskim sovražnikom, celoten imperij preve-valo navdušenje. Pojasniti skuša, koliko je bilo to razpoloženje spontano, koliko pa so ga z vrha usmerjale državne oblasti. Ugotavlja, da sta ob mobilizaciji oba navedena dejavnika vplivala drug na drugega. Prek izkušenj različnih udeležencev si prizadeva prikazati dejansko raznolikost čustev v prvih tednih bojev. Številni mladeniči so se priglasili v vojsko v pričakovanju pustolovščin, veliko monarhističnih patriotov ali nacionalistov je videlo vojno kot priložnost za »preporod« svo-jih ciljev, tisk pa je skoraj soglasno trdil, da javnost podpira vojno. Vendar se je za to fasado upanja skrivalo prav toliko prestrašenih ljudi, zlasti med starejšimi. Stroga cenzura poročanja, uvedena na začetku vojne, je prikrivala te negativne odzive, vendar jih lahko najdemo v dnevnikih in spomi-nih iz tega obdobja. Iz njih je tudi razvidno, da je bilo začetno navdušenje kratkotrajno. Številni vojaki so hitro izkusili vojne grozote, zlasti na vzhodu, in travmatična doživetja so jih popolnoma spremenila. Na domači fronti je šok sledil malo kasneje, ob prihodu seznamov žrtev in beguncev. Do oktobra leta 1914 so prvotna pričakovanja, izražena v začetnem »duhu«, že začela bledeti. Država se je morala soočiti z možnostjo totalne vojne, v kateri je bila njena sposobnost, da zaščiti prebivalstvo, na usodni preizkušnji

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38171
  • dcterms:title
   • The Spirit of 1914 in Austria-Hungary
  • dcterms:creator
   • Mark Cornwall
  • dcterms:subject
   • Avstro-Ogrska
   • duh leta 1914
   • prva svetovna vojna
   • patriotizem
   • Austria-Hungary
   • spirit of 1914
   • World War I
   • patriotism
  • dcterms:description
   • Članek preučuje »duh leta 1914« v Habsburški monarhiji – mit, da je v prvem poletju velike vojne, ko so bili vojaki poslani v boj proti srbskim in ruskim sovražnikom, celoten imperij preve-valo navdušenje. Pojasniti skuša, koliko je bilo to razpoloženje spontano, koliko pa so ga z vrha usmerjale državne oblasti. Ugotavlja, da sta ob mobilizaciji oba navedena dejavnika vplivala drug na drugega. Prek izkušenj različnih udeležencev si prizadeva prikazati dejansko raznolikost čustev v prvih tednih bojev. Številni mladeniči so se priglasili v vojsko v pričakovanju pustolovščin, veliko monarhističnih patriotov ali nacionalistov je videlo vojno kot priložnost za »preporod« svo-jih ciljev, tisk pa je skoraj soglasno trdil, da javnost podpira vojno. Vendar se je za to fasado upanja skrivalo prav toliko prestrašenih ljudi, zlasti med starejšimi. Stroga cenzura poročanja, uvedena na začetku vojne, je prikrivala te negativne odzive, vendar jih lahko najdemo v dnevnikih in spomi-nih iz tega obdobja. Iz njih je tudi razvidno, da je bilo začetno navdušenje kratkotrajno. Številni vojaki so hitro izkusili vojne grozote, zlasti na vzhodu, in travmatična doživetja so jih popolnoma spremenila. Na domači fronti je šok sledil malo kasneje, ob prihodu seznamov žrtev in beguncev. Do oktobra leta 1914 so prvotna pričakovanja, izražena v začetnem »duhu«, že začela bledeti. Država se je morala soočiti z možnostjo totalne vojne, v kateri je bila njena sposobnost, da zaščiti prebivalstvo, na usodni preizkušnji
   • his article studies the »spirit of 1914« in the Habsburg monarchy, the myth that an enthusiastic mood prevailed across the empire during the first summer of the Great War when troops were sent off against the Serbian and Russian enemies. It seeks to explain how far this mood was spontaneous or directed from above by the state authorities, and finds that both interacted with each other as mobilization occurred. It also seeks through a range of voices to show the actual diversity of emotion in these early weeks of hostili-ties. Many young men enlisted in order to pursue an adventure, many imperial patriots or nationalists viewed the war as an opportunity for some »rebirth« for their cause; the press was largely unanimous in suggesting popular support for the war. However, underneath this façade many individuals were as much fearful as hopeful, particularly the older generation. The strict censorship of news from the start of the war obscured these negative voices, but we find them in diaries and memoirs of the time. These also suggest that the early excitement was short-lived. Many soldiers quickly experienced the horror of war, especially in the east, and felt changed utterly by the trauma. On the home front, the shock came more slowly as casualty lists and refugees surfaced. By October 1914 the initial expectations, encapsulated in the early »spirit«, were already waning. The state had to face the prospect of total war, where its ability to protect its population was fatally put to the test
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • dcterms:contributor
   • Jure Gašparič (gl. ur.)
   • Bojana Samarin (lekt.)
   • Borut Praper (prev.)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:38171
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf