Prispevki za novejšo zgodovino, 2015, št. 2

Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2015
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (gl. ur.), Bojana Samarin (lekt.), Borut Praper (prev.)
Posamezni prispevki:
 • Mark Cornwall: The Spirit of 1914 in Austria-Hungary
 • Rok Stergar: Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne: izkušnje slovenskih vojakov
 • Marta Verginella: Ženske v vojni in o véliki vojni
 • Ana Cergol Paradiž: »Militarizacija materinstva« – ženski »naravni poklic«in vélika vojna
 • Irena Selišnik: Skrb v službi vojne: bolniške strežnice na Kranjskem
 • Urška Strle: K razumevanju ženskega dela v veliki vojni
 • Kornelija Ajlec: Vojaške preskrbnine in pokojnine v prvi svetovni vojni: zakonodaja in izvedba
 • Petra Svoljšak: Prva svetovna vojna in Slovenci: 1994–2014
 • Dušan Nećak: Nekaj premislekov, dilem in popravkov o življenjepisu feldmaršala Boroevića: junak ali uživač?
 • Petra Testen / Tadej Koren: Učilnica na prostem – Primer Poti miru
 • Gregor Antoličič: Nadvojvoda Evgen 1863–1954
 • Zdenko Čepič: Damijan Guštin - šestdesetletnik
 • Zdenko Čepič: Jasna Fischer - sedemdesetletnica
 • Žarko Lazarević: France Kresal – osemdesetletnik
 • Jurij Perovšek: Miroslav Stiplovšek – osemdesetletnik
 • Peter Vodopivec: Walter Lukan, Iz »črnožolte kletke narodov« v »zlato svobodo«? Habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni. Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zbirka Zgodovinskega časopisa 47, Ljubljana 2014, 184 str.
 • Auguštin Malle: Brigitte Entner, Wer war Klara aus Šentlipš / St. Philippen? Kärntner Slowenen und Sloweninnen als Opfer der NS-Verfolgung. Ein Gedenkbuch. Klagenfurt – Wien / Celovec – Dunaj, 2014. Založba Drava, 535 str. (S portreti in skupinskimi fotografijami).