Kolokvij o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem

Jezik: slovenski / hrvaški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Univerza v Novi Gorici, Nova Gorica
Posamezni prispevki:
 • Albert Bing: Titoizam i disidentstvo
 • Jure Ramšak: Gabariti družbene kritike v poznosocialistični Sloveniji
 • Luka Lisjak Gabrijelčič / Alenka Puhar / Aleš Gabrič / Bojan Godeša / Albert Bing / Josip Mihaljević / Željko Oset / Jure Ramšak: Razprava I
 • Aleš Gabrič: Jože Pučnik na poti do disidenta
 • Josip Mihaljević: Većeslav Holjevac: zaboravljeni disident
 • Mateja Režek: Dileme družbenega angažmaja katoliških intelektualcev v slovenski postrevolucionarni družbi
 • Luka Lisjak Gabrijelčič / Željko Oset / Aleš Gabrič / Josip Mihaljević / Jure Ramšak / Mateja Režek / Albert Bing: Razprava II
 • Teodora Shek Brnardić: Slučajevi Ivana Aralice i disidentstvo u hrvatskoj književnosti
 • Luka Lisjak Gabrijelčič: Pirjevčev koncept »konca nacije« v srednjeevropskem kontekstu
 • Željko Oset: Kariera Antona Peterlina: od ustanovitelja Inštituta Jožefa Stefana do emigranta
 • Jure Ramšak / Luka Lisjak Gabrijelčič / Aleš Gabrič / Teodora Shek Brnardić: Razprava III


  • Podroben opis
   Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici je v sodelovanju s Hrvaškim inštitutom za zgodovino v Zagrebu organizirala mednarodni posvet o problematiki disidentstva v Sloveniji in na Hrvaškem. Gre za tradicionalno srečanje slovenskih in hrvaških zgodovinarjev, ki v tem formatu poteka od 2015. Pričeli smo z organizacijo simpozija Regionalni vidiki tranzicije v okviru Tedna UNG 2015 in se bo nadaljevala naslednje leto z organizacijo simpozija Kulturniška opozicija v socialistični Jugoslaviji. Simpozij je potekal v petek, 6. oktobra, v Vipavi, v dvorcu Lanthieri.