»Dobri postajajo boljši, slabi slabejši«

Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno

Avtor(ji): Bernot, Jan
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2016
Založnik(i): Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
Soavtor(ji): Rok Stergar (mentor)


 • Podroben opis
  Prispevek se ukvarja z analizo vloge svetne duhovščine pri politizaciji množic na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. V tem kontekstu na podlagi virov pretežno cerkvene provenience, prinaša analizo idejnih, družbenih in ekonomskih procesov, ki vplivajo na spreminjajočo se vlogo svetne duhovščine v ruralni skupnosti, njeno vlogo pri razširjanju političnega časopisja, vzpostavitvi društvenega življenja, spremembo razmerji moči in lojalnosti znotraj ruralne skupnosti, kot posledice tega procesa in s tem zvezano formiranje ali spreminjanje političnih (samo)identifikacij podeželskega prebivalstva v obravnavanem obdobju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/38027
  • dcterms:title
   • »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši«
   • Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno
  • dcterms:creator
   • Jan Bernot
  • dcterms:subject
   • duhovščina
   • klerikalizem
   • liberalizem
   • ruralna skupnost
   • Gorenjska
   • clergy
   • clericalism
   • liberalism
   • rural community
   • Gorenjska
  • dcterms:publisher
   • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Rok Stergar (mentor)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv