Rajko Nahtigal (Novo mesto)

Avtor(ji): Sajevic, Ivan
Jezik: brez jezikovne vsebine
Vrsta gradiva: Slika
Leto: 1958
Ključne besede: Rajko Nahtigal
Zbirka: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Identifier: MP 52


 • Podroben opis
  Na darovni listini z dne 6. 6. 2017 je zapisano: "Slavistično društvo Slovenije izroča študijski knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v hrambo in trajno last zapuščino zaslužnega novomeškega rojaka, akad. prof. dr. Rajka Nahtigala, ob 140. obletnici njegovega rojstva. Zapuščino je med letoma 1958 in 1996 hranil v knjižnici tedanjega Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani njen vodja, gospod Marko Kranjec, ki jo je po odhodu v pokoj izročil v varstvo Katedri za primerjalno slovansko jezikoslovje sedanjega Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. (...) Po spominjanju gospoda Marka Kranjca je posmrtno masko akad. Rajka Nahtigala, prvega predsednika Slavističnega društva Slovenije, na pobudo prof. Ivana Kolarja, tedanjega podpredsednika društva, neposredno pred pogrebom napravil akademski kipar Ivan Sajovic (1891-1972), a je tedaj ni patiniral. Voluti zgoraj in spodaj naj bi bili dodani kasneje, a avtor njemu ni znan. Maska je bila restavrirana in postavljena na podstavek leta 1999. (...) Gornji opis je po pogovoru z vodjo knjižnice g. Markom Kranjcem sestavila zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic-Dular, za kar se ji Slavistično društvo zahvaljuje." (podatke posredovala prof. dr. Alenka Šivic-Dular)

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37997
  • dcterms:title
   • Rajko Nahtigal (Novo mesto)
  • dcterms:creator
   • Ivan Sajevic
  • dcterms:subject
   • Rajko Nahtigal
  • dcterms:description
   • Na darovni listini z dne 6. 6. 2017 je zapisano: "Slavistično društvo Slovenije izroča študijski knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v hrambo in trajno last zapuščino zaslužnega novomeškega rojaka, akad. prof. dr. Rajka Nahtigala, ob 140. obletnici njegovega rojstva. Zapuščino je med letoma 1958 in 1996 hranil v knjižnici tedanjega Oddelka za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani njen vodja, gospod Marko Kranjec, ki jo je po odhodu v pokoj izročil v varstvo Katedri za primerjalno slovansko jezikoslovje sedanjega Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. (...) Po spominjanju gospoda Marka Kranjca je posmrtno masko akad. Rajka Nahtigala, prvega predsednika Slavističnega društva Slovenije, na pobudo prof. Ivana Kolarja, tedanjega podpredsednika društva, neposredno pred pogrebom napravil akademski kipar Ivan Sajovic (1891-1972), a je tedaj ni patiniral. Voluti zgoraj in spodaj naj bi bili dodani kasneje, a avtor njemu ni znan. Maska je bila restavrirana in postavljena na podstavek leta 1999. (...) Gornji opis je po pogovoru z vodjo knjižnice g. Markom Kranjcem sestavila zaslužna profesorica dr. Alenka Šivic-Dular, za kar se ji Slavistično društvo zahvaljuje." (podatke posredovala prof. dr. Alenka Šivic-Dular)
  • dcterms:isPartOf
   • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
  • dcterms:type
   • Physical Object
  • dcterms:identifier
   • MP 52
  • dcterms:language
   • zxx
  • dcterms:isReferencedBy
   • http://kd-severinsali.si/2017/06/page/2
   • 641.gvs.arnes.si/ZAPISNIK_UO_SDS-jun-2007.doc
   • www.slov.si/wp-content/uploads/2015/08/Novice1-45.docx
  • dcterms:accessrights
   • Domoznaski oddelek (depo)
  • dcterms:provenance
   • Dar (Slavistično društvo Slovenije, 2017); pred tem se je maska nahajala v kabinetu Alenke Šivic-Dular.
  • dcterms:type
   • Mavec
   • Maska je postavljena na mavčni podstavek (1999).
   • Maska je v dobrem stanju; restavrirana leta 1999.