Renegotiating Identity: Disabled Veterans in Trentino and South Tyrol

Avtor(ji): Salvante, Martina
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2017
Založnik(i): Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana, Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Borut Klabjan (moderator)
Zbirka: Identities in Transition (Panel 5)


 • Vsi metapodatki

  Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/application/modules/publikacije/models/Pub/Publication/AllMetadata.php on line 456
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/37979
  • dcterms:title
   • Renegotiating Identity: Disabled Veterans in Trentino and South Tyrol
  • dcterms:creator
   • Martina Salvante
  • dcterms:subject
   • identitete
   • Trentino
   • Južna Tirolska
   • identities
   • Trentino
   • South Tyrol
  • dcterms:description
   • This paper focuses on WW1 disabled veterans from the areas of Trentino and South-Tyrol. Little is known of these men who had to readjust to civilian life and to deal with the challenges of disability while negotiating the new and hotly contested political, social and cultural landscape created by the war. Italy’s own frontiers were redrawn at the end of the war. In the new borderlands created as a result, veterans of the Habsburg army became citizens of the Italian Kingdom. Despite this new category of identification, their individual and collective identities were much more complex and multilayered than a change of citizenship. This paper lies on the notion that body also plays a role in forging identities and it embodies our social worlds in a multitude of ways. Since different aspects of identity may be variously prioritized by any individual, the way people incorporate disability within their own identity is variable. Disability became a new facet of veterans’ identity, entwining with other aspects, such as language, political allegiance, profession, etc. By mobilizing a variety of primary sources, this paper will examine the process of identity renegotiation faced by disabled veterans from Trentino and South-Tyrol in the immediate post-war period and under the fascist regime.
   • Prispevek se osredinja na poškodovane veterane prve svetovne vojne iz Tridentinskega in Južne Tirolske. O teh možeh, ki so se bili primorani ponovno prilagoditi na civilno življenje in se obenem soočiti z izzivi invalidnosti, medtem ko so se prilagajali na novo, močno sporno politično, družbeno in kulturno krajino, ki jo je ustvarila vojna, vemo malo. Meje Italije so bile ob koncu vojne zarisane na novo. Na mejnih območjih, ki so nastala kot rezultat tovrstnega zarisovanja, pa so veterani habsburške vojske postali državljani Kraljevine Italije. Navkljub tej novi identitetni kategoriji, so bile njihove individualne in kolektivne identitete mnogo kompleksnejše in bolj večplastne od spremembe državljanstva. Pričujoči prispevek se opira na misel, da igra pri oblikovanju identitet svojo vlogo tudi telo, ki na različne načine uteleša naše družbene svetove. Ker imajo pri različnih posameznikih različni vidiki identitet različno prioriteto, so raznoliki tudi načini, na katere ljudje invalidnost inkorporirajo kot del svoje identitete. Invalidnost postane nova lastnost veteranskih identitet, ki se prepleta z drugimi vidiki, kot so jezik, politična pripadnost, poklic idr. Izhajajoč iz nabora raznolikih primarnih virov, želi ta prispevek pregledati proces vnovič- nega pogajanja identitet, ki je doletel invalidne veterane iz Tridentinskega in Južne Tirolske v neposrednem povojnem obdobju in v dobi fašističnega režima.
  • dcterms:publisher
   • Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
   • Ludwig Boltzmann-Institut für Historische Sozialwissenschaft, Wien
   • Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Identities in Transition (Panel 5)
  • dcterms:contributor
   • Borut Klabjan (moderator)
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:37979
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf